fbpx

Warning: Undefined array key 0 in /data/f/9/f98c9b44-d18e-4335-a7cb-4f3ea5eb7dd6/publikum.sk/sub/mb/wp-content/themes/mb2021/parts/card-event-header.php on line 7

Byť či nebyť, to je otázka: Are You Art?

Provokatívny názov odkazuje k sérií spoluprác so súčasnými umelcami, kde sa Sub:tearz crew podpisuje v mene kurátora. V reakcii na konkrétne diela ustupujú do úzadia pričom prenechávajú priestor vizuálnemu umeniu, ktoré sprevádzajú a dotvárajú hudobnou selekciou.
V piatom pokračovaní nášho projektu predstavíme Veroniku Šmírovú a jej projekt ARCHEO-SKY.

Veronika Šmírová
Momentálne študuje ako doktorandka na Akadémií umení v Banskej Bystrici u pána prof. Michala Murina.
Vo svojej tvorbe vedie priamy dialóg s divákom, ktorý sa stáva jej neoddeliteľnou súčasťou. Jedná sa o interaktívne inštalácie a objekty v priestore, pričom sa autorka zameriava na bytie samotného diváka. Prepojením priestoru a prítomnosti človeka vzniká nový vzťah, kedy sa samotný divák stáva tvorcom. Autorka sa tak pohybuje na hranici symbiózy vedy a umenia za pomoci technológií, kde tieto jednotlivé svety a ich možnosti skúma.
ARCHEO-SKY
 

Dielo tvorí interaktívna zvuková site-specific inštalácia imerzívneho charakteru. Pomocou
 imerzívnej reality sa snaží o posunutie a prelínanie hraníc sveta – minulosti (sprítomneného
 meniacimi sa interaktívnymi zvukmi) a prítomnosti (vizualizovania dát) cez rozhodnutie
 človeka, ktoré sa stáva kľúčom k prepojeniu medzi jednotlivými linkami daných realít.
 Divák svojím rozhodnutím interaktívne dielo ovláda a mení jeho vizuál a zvuk, pričom
 pretvára tok dát z fyzikálneho sveta do sveta abstraktného, snového. Dielo pracuje s prítomnosťou diváka, trackuje ho a v reálnom čase prispôsobuje vizualitu daným okolnostiam vzniknutých z pohybu diváka v inštalácií. Pracuje so zobrazením, vizualizáciou dát, informáciami a odkazmi na astrofyziku a astronómiu.

Event bude prebiehať formou interaktívnej vernisáže s viacerými inštaláciami umiestnenými v priestoroch Malého Berlína. O hudobný podmaz sa počas celého večera postarajú kurátori – Sub:tearz.