fbpx

Budúcnosť a kvalita života v meste

31. marca 2021
— Online

Ako môžu mestá prispieť k (vyššej) kvalite života? Kvalitu života a well-being v meste môžu ovplyvňovať viaceré faktory. Medzi tie základné patria kvalitné verejné priestory, fungujúca verejná doprava, bezpečnosť, trávenie voľného času v prírode, parkoch, pri kultúre alebo športe.

Nakoľko je pre nás dôležitým staranie sa o kultúrne dedičstvo, architektúru a urbanizmus mesta, ale aj dostupnosť oddychových zón a parkov či podpora spoločensko-kultúrnych aktivít? Ako nastaviť kvalitu v prístupe k rozvoju mesta a transformácii verejného priestoru? V spoločnej Ľubom Šulkom moderovanej diskusii sa téme budúcnosti a kvality života v meste budú venovať členovia medzinárodnej siete reSITE – Michal Hladký a Gábor Bindics.

Michal Hladký
je spoluzakladateľom občianskeho združenia Východné Pobrežie, ktoré pôsobí v oblasti kultúry a mestského rozvoja. Spolupracoval na víťaznom projekte pre Európske hlavné mesto kultúry 2013 v Košiciach. Od roku 2008 pôsobil v mimovládnej organizácii Košice 2013, kde bol zodpovedný za investičné projekty a projekty rozvoja kreatívneho priemyslu, od roku 2014 pôsobí ako jej riaditeľ. V roku 2007 vyštudoval architektúru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde v súčasnosti vyučuje.

Gábor Bindics
je projektovým koordinátorom projektu Kúpeľov Grössling a pôsobí v Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Je zakladateľom KC Dunaj a aktuálne vedie projekt Starej tržnice v Bratislave. So Stredoeurópskou nadáciou spolupracuje ako člen kruhu poradcov projektu Living Danube. Študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi a neskôr alternatívne zdroje energie na Technickej univerzite v Budapešti. Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino, ktoré neskôr získalo oficiálny status umeleckého kina.