fbpx

Choices 32

17. februára 2015
— Berliner DKP

Séria podujatí Choices predstavuje večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Tentokrát privítame Lenku Surotchak, výkonnú riaditeľku nadácie Pontis a Mira Kollára, primátora mesta Hlohovec. Podujatie moderuje Ivan Ježík.

Nezávislí kandidáti v jesenných komunálnych voľbách porážali zavedené politické strany. Naplnia očakávania? Čo chceme a potrebujeme k tomu, aby sa nám v mestách dobre žilo? Kto a ako to zabezpečí? Čo v tom môže a má robiť samospráva? Má podporovať občianske iniciatívy? Aké a ako? Majú vôbec ľudia záujem niečo pre svoje mesto robiť? Majú na to priestor? Akú úlohu majú v zlepšovaní kvality života v meste spoločensky zodpovední podnikatelia a firmy – a využívajú ho?

Lenka Surotchak vyštudovala žurnalistiku na v Bratislave a manažment na New York University. Pracovala vo Foundation for Civil Society a iných neziskovkách. Od roku 2003 je riaditeľkou Nadácie Pontis, jednej z najväčších grantových nadácií na Slovensku, kde sa snaží motivovať jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet. Pod jej vedením vznikli projekty zamerané na podporu firemnej, individuálnej filantropie, dobrovoľníctva i rozvojovej spolupráce v zahraničí. Rada cestuje a svoju najbližšiu budúcnosť vidí v ďalšom spájaní ľudí a organizácií, ktorí robia zmysluplné veci.

Miro Kollár je verejnosti známy najmä ako dlhoročný predseda Rady Slovenskej televízie a neskôr Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Pôsobil ako poradca troch ministrov kultúry. V roku 2002 viedol autorský tím Vízie vývoja Slovenska do roku 2020. S Inštitútom pre verejné otázky spolupracoval od jeho vzniku, najmä ako vedúci projektu a editor pravidelných Súhrnných správ o stave spoločnosti. V roku 2014 bol jeho výkonným riaditeľom. S iniciatívou Lepší Hlohovec sa usiloval prebudiť záujem ľudí o verejný priestor a teraz ako primátor mesta chce byť partnerom pre všetkých, ktorí ho chcú a vedia zlepšiť.

Projekt pripravuje Voices s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Za pomoc pri príprave trnavských stretnutí ďakujeme tímu z Cukru a kamarátom z dočasného kultúrneho priestoru Berliner.