fbpx

V diskusii bude reč o tom, ako rozumieť filozofom, akými boli Cassirer, Marx či Heidegger a čo by filozofia dnes mala robiť a ako by sa mala robiť. Budeme sa rozprávať o súvislostiach dejín ideí a aj o tom, v akej dobe, spoločnosti a kultúre v súčasnosti žijeme. Diskusia s Františkom Novosádom bude spojená s prezentáciou jeho najnovšej knihy Zabudnúť na Marxa.

František Novosád je profesorom filozofie, pôsobí na Filozofickom ústave SAV a na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Je autorom viacerých kníh, napríklad Pozvanie k Heideggerovi, Osud a voľba (Max Weber ako diagnostik modernej kultúry), Idey na trhovisku, Odkaz z Marburgu, V zrkadle kultúry, Alchýmia dejín, Útržky o Slovensku a i. Do slovenčiny preložil niekoľko filozofických diel (Heidegger, Marx, Wittgenstein, Hartmann, Bachtin).

Časopis Ostium je vedecký štvrťročník a recenzovaný internetový časopis, ktorého záujmovou oblasťou sú humanitné vedy (filozofia, psychológia, história, dejiny umenia a podobne). Založený bol v roku 2005 a jeho cieľom je publikovať vedecké práce a štúdie, príspevky o umení a krásnej literatúre a krátke reporty o vedeckom dianí vo svete.