fbpx

ZRUŠENÉ | Divadlo InKlúč – Správa o šialenstve blízkeho druhu

25. marca 2023
— Hlavná sála
Vstupné:
— zdarma

PODUJATIE BOLO ZRUŠENÉ!

Kde sa dvaja bijú, prehrávajú ľudia, niekedy totiž nepomôže ani útek. Ľuďom hrozí podobné šialenstvo, nech sú kdekoľvek a s kýmkoľvek.

Navyše, v tomto príbehu sa niekde stala chyba. Pri presune utečeneckého tábora sa jeden stan ocitne… povedzme dosť inde, krajina je tu rázovitá, údolie vklinené, signál veľmi sporadický. Nikto už nedokáže vysvetliť ako, ani kam to až došlo. Skupinka utečencov len dúfa, že sa nevrátili domov. Našťastie vedľa ich stanu postavili aj koordinačný. Práve z neho vystúpila dobrovoľníčka, následne aj zástupca štátu s manuálom krízových riešení. Ale nezúfajme…

Divadelné predstavenie je súčasťou podujatí vrámci Ukrainian Month in Europe.

Divadlo InKlúč
Inkluzívne ukrajinsko-slovenské divadlo vzniklo v lete minulého roku s cieľom otvorenia a prepojenia dvoch kultúr, vytvorenia priestoru, kde nielen kultúra, ale aj ľudia nájdu porozumenie a trochu istoty v novom sociálnom a spoločenskom prostredí. Vznik samotného predstavenia nebol plánovaný. Cieľom bolo prostredníctvom improvizácií, hereckých cvičení, etúd a hier objavovať radosť a tvorivosť. Predstavenie vzniklo postupne porozumením príbehov, ktoré si každý v týchto časoch v sebe nesie. Tento princíp tvorby chce divadelné zoskupenie uplatňovať aj v ďalších predstaveniach.

Ukrainian Month in Europe sa koná v rámci projektu Re-Source! Ukraine, ktorý financuje Švédsky inštitút. V rámci Ukrajinského mesiaca od 24. februára do 24. marca zapojené európske kultúrne organizácie pripravujú program, ktorý reflektuje spoločenské a kultúrne zmeny, ktoré priniesla ruská invázia na Ukrajinu.


У рамках Українського місяця ми покажемо прем’єру вистави „Новина про божевілля близького роду” в культурному центрі Malý Berlín.

Іноді не допомагає навіть втеча. Людям загрожує божевілля, де б вони не були і з ким би вони не були.

Більше того, в цій історії десь сталася помилка. Коли табір біженців переміщують, один намет опиняється… скажімо так, зовсім в іншому місці, ландшафт пересічений, долина затиснута, сигнал дуже спорадичний. Ніхто не може пояснити, як і куди він потрапив. Група біженців просто сподівається, що вони не повернулися туди, звідки прийшли. На щастя, поруч із ними встановили координаційний намет. Із нього вийшов волонтер, а потім представник держави з посібником із вирішення кризових ситуацій. Але не впадаймо у відчай…

Театральна вистава є частиною заходів у рамках Українського місяця в Європі.

Театр InKlúč
Інклюзивний українсько-словацький театр був заснований минулого літа з метою відкрити та поєднати дві культури, створити простір, де не тільки культура, але й люди можуть знайти розуміння та трохи безпеки в новому соціальному та суспільному середовищі. Створення вистави не було заплановано. Метою було відкрити для себе радість і творчість через імпровізації, акторські вправи, етюди та ігри. Вистава створювалася поступово, через осмислення історій, які кожен несе в собі в ці часи. Театральна група має намір застосувати цей принцип творення і в майбутніх виставах.

Український місяць в Європі відбувається в рамках проекту Re-Source! Ukraine, що фінансується Шведським інститутом. У рамках Українського місяця, з 24 лютого по 24 березня, європейські культурні організації-учасники розробляють програму, що відображає соціальні та культурні зміни, спричинені російським вторгненням в Україну.