fbpx

Entrotopia 2.0: vernisáž

6. februára 2020
— Synagóga

Entrotopia je medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy.

Číslo 2.0 označuje poradie výstavy v rámci projektu, ktorý sa začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov.

Aktuálna výstava prezentuje tvorbu šiestich umelcov, ktorí sú členmi HTS – asociácie umelcov. Ide o mladšiu a tiež strednú generáciu výtvarníkov, ktorí sa programovo venujú rozličným témam, no rámcovo zapadajú do kategórie umelcov s fokusom na percepciu priestoru a času.

Názov výstavy sa zároveň premieta do leitmotívu výstavného projektu. Spája v sebe zdanlivo tri odlišné slovné pojmy. Utópia ako predstava dokonalého usporiadania spoločnosti, v ktorej by sme chceli žiť, dystopia, čiže jej presný opak a smerovanie k zániku a napokon entropia, fyzikálna veličina, ktorá súvisí primárne so zákonom termodynamiky, no rovnako sa ňou „meria“ neusporiadanosť či náhodnosť systému vo vesmíre. Zjednodušene povedané, v projekte ide o transformovanie našich najhlbších dokonalých predstáv do fyzickej podoby a nachádzanie útechy v chaose a globálnom dystopickom stave spoločnosti, ktorému v súčasnosti čelíme.

Zoznam vystavujúcich umelcov:

  • Laura Beloff (*1964)
  • Teemu Korpela (*1980)
  • Pia Männikko (*1971)
  • Mari Mäkiö (*1982)
  • Ville Mäkikoskela (*1975)
  • Jukka Virkunen (*1986)

Kurátorka:
Dominika Chrzanová

Co-kurátor:
Ville Laaksonen

Vernisáž výstavy: 6. 2. 2020 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. 2. – 29. 3. 2020
Miesto: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Spoluorganizátorom výstavy je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Viac informácií o projekte:
www.entrotopia.com
www.instagram.com/entrotopia

Profily umelcov

Pia Männikkö (*1971, Kuusamo)

piamannikko.com

Jej štúdium sa začalo v rokoch 2005 – 2007 na Art School Maa vo Fínsku. Pokračovala na The Glasgow School of Art v Škótsku, kde študovala na katedre sochy a environmentálneho umenia a v rokoch 2010 – 2014 absolvovala magisterské štúdium v odbore socha na Finnish Academy of Fine Arts v Helsinkách. Je členkou viacerých asociácií: Asociácia fínskych sochárov; MUU – fínska multidisciplinárna umelecká asociácia; Asociácia helsinských umelcov. Jej tvorba je zastúpená v zbierkach galérie Kiasma, Štátnej fínskej umeleckej kolekcie a Fínskej umeleckej spoločnosti.

Počiatočným bodom jej prác je telo a priestor, či už v intímnom tak i architektonickom zmysle slova. Pohyb a objem ľudského tela je zdrojom jej odvolávok či výskumov. Zaujíma sa o priestor, ktorý obývame a osobný priestor nás jednotlivcov, rovnako ako aj o myšlienky mikro a makrokozmu.

Mari Mäkiö (*1982, Tampere)

www.marimakio.com

V rokoch 2007 – 2010 študovala fotografiu na Aalto University, School of Art, Design and Architecture. V rokoch 2011 – 2012 navštevovala Hochschule für Grafik und Buchkunst v nemeckom Lipsku a svoje umelecké štúdiá ukončila v roku 2015 magisterským stupňom na Aalto University v Helsinkách, rovnako v odbore fotografie.

Mari Mäkiö pracuje najmä v oblasti mediálneho umenia, rada vytvára interaktívne zvukové inštalácie a vo svojej práci skúma hmatateľnosť a telesnosť zážitku. V posledných rokoch vytvorila súbor diel vo Fínsku aj v Japonsku, ktoré skúmajú jazyk, jeho zvukomalebné kvality a preklady medzi jazykom a obrazom. Dôležitou súčasťou jej práce je, že do tvorby zapája ľudí z rôznych profesií a zázemí. Takisto často pracuje s rozličnými skupinami umelcov a dizajnérov. Tvorba jej prác je vždy komunitnou záležitosťou a jej výsledok býva prekvapením.

Laura Beloff (*1964, Harjavalta)

www.realitydisfunction.org

V roku 1989 nastúpila na University of Art and Design v Helsinkách, kde ukončila magisterské štúdium na katedre fotografie v roku 1995. Súčasne navštevovala doplnkové štúdium na Academy of Fine Arts na katedre médií (odbor priestor a čas). V roku 1996 odišla do Kalifornie na Inštitút umenia, kde získala Fulbrightovo štipendium v stupni magistra umenia na Kritických štúdiách a integrovaných médiách. Od roku 2006 do 2011 navštevovala Plymouth University, kde dokončila doktorandské štúdium. V rokoch 2002 – 2006 pôsobila ako profesorka na Art Academy v Osle, v rokoch 2009 a 2011 účinkovala ako hosťujúca profesorka na The University of Applied Arts vo Viedni. Do minulého roka pôsobila ako profesorka a vedúca doktorandského programu na IT University v Kodani.

Laura Beloff je medzinárodne uznávanou umelkyňou a jej diela možno charakterizovať ako zvláštne nositeľné predmety, naprogramované štruktúry či sieťované inštalácie. Medzi záujmy jej výskumu, ktorý sa nachádza na križovatke medzi umením, technológiami a vedou, patrí výskum zameraný na kombináciu technológie, biológie, IT, biotechnológie a filozofické otázky týkajúce sa technologických manipulácií so živou hmotou.

Teemu Korpela (*1980, Helsinki)

www.teemukorpela.org

Teemu Korpela získal v roku 2016 magisterský titul na Academy of Fine Arts v Helsinkách. Medzi rokmi 2001 až 2005 študoval výtvarné umenie na South Carelia Polytechnic a v roku 2014 získal štipendium od Leena Luostarinen Memorial Fund a tiež od Anita Snellman Foundation. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Fínskej umeleckej spoločnosti. Žije a pracuje v Helsinkách a je členom Fínskej maliarskej únie a Asociácie helsinských umelcov.

Korpela je maliar, ktorý sa zaoberá témami naplnenia, potešenia, útechy aj bolesti. Svoje maľby formuje do priestorových inštalácií, ktoré často odkazujú na históriu a dnešné ideály. Jeho tvorba vychádza zo širokej škály konceptov týkajúcich sa ľudskej existencie. Svoj maliarsky materiál sa snaží prezentovať takým spôsobom, aby vznikla sieť asociácií, v ktorých sa vnímanie a koncepty spájajú s telesnými reakciami, tvorenými formami a štruktúrami.

Jukka Virkkunen (*1986, Alavus)

www.jukkavirkkunen.com

V rokoch 2011 – 2014 odcestoval do Južnej Ameriky, kde navštevoval Universidade Norte do Paraná v meste Londrina v Brazílii. Odkiaľ si odniesol bakalársky titul. Od roku 2018 študuje na Royal College of Art v Londýne v magisterskom programe. Jeho tvorba je ovplyvnená architektúrou v zmysle množstva vrstiev, materiality a budovania farebného priestoru. Je inšpirovaný mestským životom a ruchom. Jukka Virkkunen vystavoval v Anglicku, Fínsku a tiež v Brazílii.

Jukka Virkkunen súbežne pracuje na rozličných sériách prác, ktoré síce sú vizuálne veľmi odlišné, no prepájajú ich idey a koncepty, z ktorých vychádzajú. V jeho tvorbe je možné nájsť prvky reklamy, značiek, kinematografie a fotografie. Snaží sa vytvoriť dialóg medzi maľbou, komerciou a umením. Minimalistická znaková tvorba, ktorú v jeho prácach nachádzame, mu pripomína proces tzv. brandingu, ktorým vznikajú vizuálne identity. Znaky ako logá sú prázdnymi nádobami, do ktorých farbou vkladá atmosféru a príbeh.

Ville Mäkikoskela (*1975, Parkano)

villemakikoskela.fi

Jeho umelecké štúdiá sa začali v rokoch 1995 – 1999, keď navštevoval Lahti Polytechnic / Institute of Fine Arts, odbor sochárstvo. V rokoch 1999 – 2001 pokračoval na svojej alma mater, tentoraz v pedagogickom štúdiu. Napokon v rokoch 2004 – 2007 ukončil magisterské štúdium na University of Art and Design v Helsinkách. Je členom Asociácie helsinských sochárov a Asociácie helsinských umelcov, ďalej je členom Art Stonework – Tattarisuo Stoneworkshop a Guild of Medallic Art vo Fínsku. Jeho práce sú v zbierkach Fínskej umeleckej spoločnosti, Fínskej štátnej zbierky, Wihuri Foundation a v súkromných zbierkach vo Fínsku a Nórsku.

Ville je sochár, ktorého zaujíma každodenný život so svojimi mimoriadnymi momentmi a príbehmi z ulíc a susedstiev. Medzi témy, ktoré spracúva, patrí naša fyzická prítomnosť, bežné predmety a fenomény, ktoré nachádzame okolo nás. V soche väčšinou narába s klasickými materiálmi ako sú mramor a bronz, pričom sa snaží zachytiť prítomný okamih.
moment.