fbpx

Ester Šabíková: Živá fotografia / Tableau vivant

2. júna 2020
— Čepan Gallery

Výstava prezentuje najmä najnovšie diela zo série Back to animism fotografky Ester Šabíkovej.

Ide o prvú výstavu, ktorá vznikla v rámci kurátorského programu Čepan Gallery. O tom, ako prebehne vernisáž, budeme včas informovať.

vernisáž: 2. 6. 2020
trvanie výstavy: 3. 6. – 15. 7. 2020
miesto: Čepan Gallery, Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava
kurátor: Patrik Krajčovič

Ester Šabíková svoju tvorbu nevníma ako súbor uzavretých sérií, preto sa na výstave objavujú niektoré diela zo starších sérií, keďže každá prestupuje do tej ďalšej a naopak. Autorka sa zameriava na materialitu sveta, najmä o krehkosť samotnej existencie a skúma ju.

Koncept živých fotografií sa začal formovať vo Francúzku. Samotný pojem Tableau vivant označoval v 19. storočí predstavenie so živými hercami, ktorí stáli v tichosti a nehybne na pódiu. Často boli fotografovaní alebo maľovaní. Tableau však môžeme chápať aj ako stôl, fotografická doska, alebo obraz. Názov teda odkazuje na proces, akým autorka tvorí fotografie.

Obraz sa tvorí priamym kontaktom a pôsobením svetla na fotografický papier, ktorý autorka často vystavuje rôznym poveternostným podmienkam, pôsobeniu dažďa z rôznych krajín sveta, deformáciám a degradáciám. Sama sa vníma ako element, ktorý stojí medzi prírodou a divákom.

Ester Šabíková (*1994) pochádza z Nitry. Je študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Momentálne je v diplomovom ročníku na Katedre fotografie a nových médií. So sériou fotografií Metamorphosis of beauty sa umiestnila na treťom mieste vo fotografickej súťaži Slovak press photo v roku 2017. Rok na to absolvovala stáž vo Francúzku na École Nationale Superièure de la photographie v Arles. V roku 2019 mala samostatnú výstavu v Brnenskej Polagraph gallery s názvom Vlnobytie ale zúčastnila sa aj na niekoľkých kolektívnych výstavách napríklad Visions from Europe v Matere, Taliansko 2019 a Melanch lia v PGU, Žilina 2019.