fbpx

Hommage à Mikuláš Schneider–Trnavský | b minor

22. mája 2021
— Hlavná sála

Koncert  v podaní Danubius Octet Singers vzdáva hold zakladateľskej osobnosti slovenskej národnej hudby, Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia.

Danubius Octet Singers je mužské spevácke okteto, zložené z profesionálnych spevákov, ktoré sa zameriava predovšetkým na interpretáciu acappella skladieb slovenských, českých i svetových skladateľov klasickej hudby.

Program koncertu:
1. Hoj, vlasť moja – mužský zbor na slová FerkaUrbánka
2. Letí havran, letí – pieseň na slová S. Hurbana Vajanského
3. Na Bradle zádumčivom – mužský zbor na slová P. Braxatorisa – Sládkoviča
4. Našiel som si v šírom poli – pieseň na slová M. R. Štefánika
5. Hľa, zlietol orol – mužský zbor na slová Vladimíra Wagnera
6. Večerná modlitba – chorál na slová Ferka Urbánka
7. Vesperdominicae– pieseň na slová Ivana Krasku

Výber zo zbierky Cantica Latina pre mužský zbor:
8. Kyrie z omše Missastellamatutina
9. VeniSancteSpiritus
10. Tantum ergo I.
11. AveMaria
12. Salve Regina
13. Hej, pofukuj povievaj – ľudová pieseň
14. Keby som bol vtáčkom – pieseň na slová Ferka Urbánka
15. Hej, musel by to chlap byť – ľudová pieseň
16. Prsteň – pieseň na slová Janka Jesenského
17. Nôžka – pieseň na slová Svetozára Hurbana Vajanského
18. Kde si ty vzal, Janko? – pieseň Eugena Suchoňa na báseň Ondreja Bellu
19. Hoj, zem drahá – mužský zbor na slová Martina Rázusa

Protiepidemiologické opatrenia:

  • koncert je na sedenie s max. 50 % kapacitou
  • v prípade potreby negatívneho testu – zadarmo otestovanie priamo na mieste
  • do interiéru vstup možný iba s respirátorom