fbpx

Warning: Undefined array key 0 in /data/f/9/f98c9b44-d18e-4335-a7cb-4f3ea5eb7dd6/publikum.sk/sub/mb/wp-content/themes/mb2021/parts/card-event-header.php on line 7

Human Forum: Sila aktívnych komunít

21. septembra 2022
Vstupné:
— zdarma

Začiatok roka 2022 nás našiel nepripravených na vojnový konflikt v bezprostrednej blízkosti našej krajiny. Nastala situácia, kedy čelíme príchodu vojnových utečencov. Do jednotlivých regiónov Slovenska – miest a obcí – prichádzali a stále prichádzajú noví obyvatelia. Nevieme ako dlho zostanú, niektorí už možno nikdy neodídu. V takýchto prípadoch je nevyhnutné naštartovať nie len ich integráciu, ale aj úplne prirodzenú inklúziu. Inklúziu však nie je možné realizovať bez zapojenia lokálnych komunít občianskej spoločnosti.

Budeme spoločne hľadať riešenia, ako môžeme nie len v tejto vypätej situácii, ale vo všeobecnosti ochraňovať a rozvíjať demokratické princípy na regionálnej úrovni, prečo sa potrebujeme sieťovať navzájom, prečo nie je možné, aby centrálne inštitúcie zabezpečili fungujúce lokálne spoločnosti bez ich participácie. Zároveň budeme diskutovať o tom, prečo je potrebné, aby si centrálne inštitúcie uvedomili dôležitosť podpory pre vznik takýchto fungujúcich a spolupracujúcich lokálnych komunít a spoločenstiev.

Budeme sa navzájom spoznávať, prepájať a hľadať cesty spolupráce, aby sme sa raz nestali utečencami z vlastnej krajiny, či už dobrovoľnými alebo nedobrovoľnými.

///////////////////////////////////////////////

Podujatie je určené lokálnym aktivistom, zástupcom občianskej spoločnosti a neziskových organizácií, akademickej obci a každému koho zaujíma rozvoj demokracie na Slovensku.

///////////////////////////////////////////////

9.30 – 10.00
príchod a registrácia
coffee
10.10 – 13.00

Ako kreovať funkčné lokálne demokratické spoločenstvá?
Workshop s Michalom Vašečkom a Csillou Droppovou prinesie krátky vhľad do stavu spoločnosti a potreby rozvíjania lokálnych komunít vrátane prezentácie best practices a SWOt analýzy v Trnavskom regióne.
13.00 spoločný obed
14.00 – 16.00
Okrúhly stôl ako súčasť seriálu diskusií Summit for democracy na tému:
Ako môžu štátne inštitúcie v spolupráci s občianskou spoločnosťou posilniť vznik lokálnych demokratických spoločenstiev?

Moderovaná diskusia zástupcov mimovládneho a akademického sektora s veľvyslancom pre ľudské práva Petrom Burianom a ďalšími hosťami (upresníme neskôr).
Moderuje: Juraj Rizman

///////////////////////////////////////////////

Podujatie je bezplatné, poprosíme Vás však o registráciu:
https://forms.gle/TMJg3S8dwt8zHqbL9

///////////////////////////////////////////////

Organizátor: Malý Berlín a Human Forum
Spoluorganizátor: Wetzler Institute for Democracy, Governance and Well-being
Podujatie je súčasťou projektu Malý Berlín 2022, ktorý z verejných zdrojov podporilo Mesto Trnava.