fbpx

iShorts: Girls in (short) Film

26. septembra 2018
— Hlavná sála
Vstupné:
— 3 €

Nastupujúca generácia filmárok predstavuje svoju rôznorodou tvorbu v rámci programu iShorts v spolupráci s platformou Girls in Film Prague. Príďte si užiť koniec leta v spoločnosti talentovaných režisériek z celého sveta.

New generation of international female filmmakers presents their latest work at iShorts evening organized in cooperation with Girls in Film Prague platform. Come enjoy the end of summer in company of talented directors from all over the world.

www.iShorts.cz

Filmy sa premietajú vo svojich originálnych zneniach s českými a anglickými titulkami. Celková dĺžka projekcie je 85 minút. Total length of the screening is 85 min. Films will be screened in their original language with Czech and English subtitles.

 

Counterfeit Kunkoo (IND)

réžia / director: Reema Sengupta
hrajú / starring: Kani Kusruti, Vijay Varma
2018 | 10 min | hraný film / live action

V meste, v ktorom žijú milióny, sa Smita ocitne v boji so zvláštnymi živlami, keď objaví zvláštne predpoklady na prenájom domu v Bombaji štvrti pre strednú triedu. Mohla by byť ideálnym nájomcom – okrem jednej očividnej chyby. Je indická žena zo strednej triedy a bez manžela. Intímny pohľad na „ideálnu indickú ženu“ v mestskej Indii.
In a city that houses millions, Smita finds herself fighting beasts of a different kind as she discovers a strange pre-requisite to renting a house in middle-class Mumbai. She would make an ideal tenant – except for one glaring flaw. She is a middle-class Indian woman without a husband. An intimate perspective on the ‚ideal Indian female‘ in urban India.

 

The Shadow of Utopia (AUS)

réžia / director: Antoinette Zwirchmayr
2017 | 23 min | experimentálny dokument / experimental documentary

The Shadow of Utopia je posledným dielom trilógie filmárky Antoinette Zwirchmayr, v ktorej os príbehu tvoria spomienky troch generácií žien. Akú úlohu hrá otec, alebo Brazília, alebo zmyselnosť a telo?
The Shadow of Utopia is the final instalment of a trilogy by the filmmaker Antoinette Zwirchmayr, in which the memories of three generations of women form the axis of the narrative. What role does the father play, or Brazil, or sensuality and the body?

 

The Burden (CHE)

réžia / director: Niki Lindroth von Bahr
hrajú / starring: Sven Björklund, Carl Englén, Mattias Fransson |
2017 | 15 min | animovaný film / animation

Animovaný hudobný nástroj s apokalyptickými podtónmi. Príbeh je rozdelený na štyri epizódy, ktoré sa odohrávajú v supermarkete, dlhodobom hoteli, call centre a reštaurácii s hamburgermi.
An animated musical with apocalyptic undertones. The story is divided into four episodes which takes place in a supermarket, a long term hotel, a call center and a hamburger restaurant.

 

We Are the Freak Show (CAN)

réžia / directors: Philippe Lupien, Marie-Hélène Viens
hrajú / starring: Sandrine Bisson, Louise Portal, Manuel Aranguiz |
2017 | 10 min | hraný film / live action

Bingo hra. Alegorický, divoký a humorný portrét. Pocta výstrednosti a zábave a všetkým veciam, ktoré sa nemenia.
A bingo game. An allegorical, wild and humorous portrait. An homage to eccentricity and entertainment, to those things that remain unchanged.