fbpx

Izolované slová / Jiří Valoch | Ypsalon 2019

19. novembra 2019
— Čepan Gallery

Festival spisovateľov Ypsalon prináša okrem literárneho programu tiež sprievodný program, medzi ktoré patrí aj výstava Jiřího Valocha – Izolované slová.

Výstava je kurátorským výberom prác významného českého konceptualistu. Prezentované sú diela vznikajúce od 60. rokov, medzi nimi aj asi jeho najznámejšie vizuálne básne, v ktorých sa pohrával s vizualitou písma, jeho množením a gradáciou do geometrických tvarov. Ako napovedá názov, dôležitou sa pre diváka stáva vlastná izolácia vo svojom vnútri a uvažovanie o priestore, čase, fyzickom i nefyzickom zároveň. Divák nie je len pasívnym pozorovateľom, ale má sa aktívne podieľať na tvorbe diel, dokonca ich svojim vnímaním a uvažovaním „uvádzať do pohybu“.

vernisáž: 19. 11. 2019
trvanie výstavy: 19.11.2019 – 19. 01. 2020
miesto: Čepan Gallery, Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava
otváracie doba: 9.00 h. – 19.00 h.
kurátorka: Dominika Chrzanová

Jiří Valoch (*1946, Brno) je konceptuálny umelec, kurátor, teoretik a kritik umenia, publicista. Študoval bohemistiku, germanistiku a estetiku na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne (1965 – 1970). Jeho prvé umelecké realizácie vizuálnej poézie sa datujú od roku 1963. Postupne do jeho tvorby začali vnikať optické a rytmické básne, typogramy a nesémantické vizuálne básne.

V roku 1966 vydal prvé autorské strojopisové knihy, v sedemdesiatych rokoch sa venoval akciám a performance v prírodnom prostredí, či na ľudskom tele, ktoré fotograficky zaznamenával. Po roku 1970 sa sústredil na čisto jazykové práce na pomedzí konceptuálneho umenia a poézie, sémantické kresby a komplikácie. Jiří Valoch absolvoval desiatky samostatných výstav prevažne na domácej umeleckej scéne, no jeho tvorba bola populárna najmä v zahraničí, kde bola jeho výstavná aktivita mnohonásobne vyššia.

organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín.