Kino: Svetozár Stračina

  • Vstupné:
  • — filmový klub: 2 €
  • — štadardný lístok: 3 €
Predaj vstupeniek: online nákup

Záver septembra u nás obsadia slovenské novinky: dokument o výnimočnom hudobnom skladateľovi a v Projekte 100 pálčivý príbeh súčasnej vidieckej rodiny.

18:00 Svetozár Stračina
19:30 Projekt 100: Nech je svetlo

Svetozár Stračina

Pavol Barabáš / SK / 2019 / 68 min

Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky pokračuje.