fbpx

Letné kino | Okupácia 1968

18. augusta 2018
— Nádvorie

V Letnom kine na Nádvorí si budete môcť pozrieť dokumentárne filmy, drámy, komédie, ale aj romantiku. Príďte si k nám oddýchnuť, zabaviť sa a obohatiť vaše letné večery o krásne zážitky.​

Okupácia 1968

r. E. Moskvina, L. Dombrovszky, M. Szymkow, M. E. Scheidt, S. Komandarev / SK, CZ, PL, HU, BG / 2017 / 130 min / dokumentárny film

Dokumentárny film v produkcii slovenského režiséra Petra Kerekesa prináša celkom nový pohľad na tragickú udalosť našich dejín – inváziu armád Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968.

Prostredníctvom piatich príbehov od piatich režisérov sa zamýšľa nad témou individuálnej a kolektívnej pamäti – z perspektívy ruských, bulharských, maďarských, poľských a nemeckých pamätníkov – okupantov.

Každý príbeh je osobitý: ruský je cestou za odpustením, v maďarskom príbehu sa okupácia mení na pokojné prázdninové manévre a žatevnú výpomoc v priateľskom ovzduší slovensko-maďarského pohraničia, poľský príbeh je intímnou sondou konfrontovanou s verejnými prejavmi nesúhlasu s intervenciou, bulharský príbeh o násilnej smrti vojaka a nemecký príbeh o treste za odmietnutie poslušnosti.

Partneri: Nádvorie – priestor súčastnej kultúry, Trnavské rádio, RTVS, Radio_FM, Radio Devin.