fbpx

O. z. Naše mesTTo a Klub nezávislých spisovateľov pozýva na besedu s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Marián Milčákom.

Marián Milčák vyštudoval slovenčinu a nemčinu na FF UPJŠ v Prešove, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FF UPJŠ v Košiciach a ako lektor na Sliezskej univerzite v Katoviciach a na Varšavskej univerzite.

Venuje sa pôvodnej tvorbe a teórii básnického textu. Etabloval sa predovšetkým na stránkach časopisu Romboid. Spolupracuje so skupinou tvorcov časopisu Pobocza (Poľsko) a s vydavateľstvom Modrý Peter v Levoči. Jeho básne boli preložené do angličtiny, češtiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, maďarčiny, chorvátčiny, slovinčiny, litovčiny a iných jazykov.

Výber z jeho poézie pod názvom Opus her(m)eticum vyšiel v Slovinsku (Ľubľana, 2003). Sám prekladá najmä z poľštiny (Kornhauser, Herbert) a z ruštiny preložil zbierku básní Valerija Kupku Nestálosť. V súčasnsti žije a pôsobí v Levoči.