fbpx

Literárny večer: Lucia Bizarretová & Matúš Budínský

23. apríla 2015
— Berliner DKP

Lucia Bizarretová je autorkou troch básnických zbierok (Izba s oceľovými roletami, Dva kríže na krku, Press the button X), ktorú mnohí označili za kontroverznú, hoci ona sa svojimi básňami snaží iba poukazovať na isté veci a javy súdobej spoločnosti. Nedajte na iných, ale prídte si utvoriť vlastný názor. Na podujatí si budete môcť zakúpiť zbierky za mimoriadnu akciovú cenu.

Matúš Budinský, pesničkár z Nitry, ktorý sa svojou tvorbou snaží ľudí rozveseliť a odpútať od každodenného stereotypu. Okrem vlastných textov zhudobňuje aj diela slovenských básnikov. V piesňach sa pohybuje od veselých až naivných tém po témy vážne, no aj v nich sa snaží pozerať na svet zo svetlejšej stránky.

Pozrite si aj udalosť na Facebooku.