fbpx

Marek Kvetan: ARK

25. novembra 2021
— Čepan Gallery

Pozývame vás na poslednú tohtoročnú výstavu v Čepan Gallery s názvom ARK. Jej autorom je slovenský intermediálny umelec Marek Kvetan.

V priestoroch Čepan Gallery je umiestnený svetelný objekt, Archa (z ang. Ark). Výstava pracuje s možnosťami zobrazenia motívu mýtického boxu – archy, ktorá širokou škálou odkazov a referencií vytvára dojem akéhosi unifikovaného významového archetypu.

Vytvára špecifický dialóg s architektúrou priestoru Nádvoria. V rámci nej sa objavujú staršie zrekonštruované objekty v priamom kontakte s historickými parafrázami a súčasnými intervenciami nových materiálov. Kľúčovým termínom pre takýto prístup je konverzia, teda princíp, ktorý v tomto diele uplatnil aj Marek Kvetan. Umelec pracuje s galériou ako výkladom a teda návštevník nevstupuje do jej priestorov.

Vernisáž: Vzhľadom na aktuálnu situáciu zrušená.
Kurátor: Filip Krutek
Trvanie výstavy: 25. 11. 2021– 23. 01. 2022
Adresa: Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava
Otváracie hodiny: 16:00 – 21:00 hod

Marek Kvetan (1976)
je etablovaný slovenský intermediálny umelec a pedagóg. Študoval na VŠVU v Bratislave (1995 – 2001) a Fakulte umení TU Brno (1999). Žije a tvorí v Bratislave, pedagogicky pôsobí na VŠVU. Absolvoval rezidenčné pobyty FUTURA v Karlin Studios (Praha, 2007) a v The Headlends Center for the Arts in Sausalito v Kalifornii (USA, 2000). Za svoje diela získal v roku 2016 cenu Novum Foundation Bratislava a v roku 2010 bol finalistom Henkel Art Award vo Viedni a ako finalista sa umiestnil aj na Souvereign European Art Prize (Barbican Centre, Londýn). V roku 2008 bol laureátom Ceny NG 333 Národnej galérie Praha. V roku 2003 získal Grand prix na Trienále slovenskej súčasnej grafiky.

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemických opatrení.
Organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín