fbpx

Michal Habaj: DAV

25. septembra 2023
— Hlavná sála

Po letnej pauze uvádzame naše prvé podujatie, ktoré odštartuje novú sezónu nášho literárneho cyklu. Septembrovým hosťom bude slovenský básnik Michal Habaj. Príde k nám, aby odprezentoval komentovanú antológiu DAV.

DAV je zbierka próz slovenskej ľavicovej avantgardy, ktorá obsahuje tvorbu členov hnutia DAV z rokov 1922 až 1926. Do antológie Habaj zaradil týchto autorov: J. Tomášik-Dumín, A. Sirácky, D. Okáli, J. Poničan, L. Novomeský, E. Urx, J. Elen, J. Zindr, P. Jilemnický.

Publikácia je výnimočná tým, že obsahuje komentáre s bibliografickou informáciou, analytickou interpretáciou textu a prináša aj blok vysvetliviek. Antológia vysvetľuje realizované editorské postupy a princípy textologických úprav, biografiu autorov, ale aj fotografie. V nových kontextoch a súvislostiach knižka upozorňuje na fenomén ľavicovej avantgardy v slovenskej literatúre, kultúre a spoločnosti medzivojnového obdobia.

Michal Habaj
vyštudoval odbor Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom slovenskej poézie a prózy medzivojnového obdobia v kontexte modernizmu a avantgárd. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5, Gymnazistky, Prázdniny trinásťročnej, Korene neba, Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá, Michal Habaj, a Caput Mortuum. Je držiteľom medzinárodných a slovenských cien za poéziu. Jeho básne boli preložené do väčšiny európskych jazykov a zaradené do mnohých medzinárodných antológií.

Moderuje Michal Tallo.