fbpx

Nežná revolúcia. Vyhralo dobro nad zlom?

18. novembra 2019
— Hlavná sála

Novembrové udalosti roku 1989 nenechali chladných ani obyvateľov Trnavy.

Ľudia na námestiach dali jasne najavo, že chcú zmenu – nový zmysel života v podobe slobody myslenia a konania. Po 30 rokoch si môžeme položiť otázku, do akej miery sa podarilo realizovať a naplniť tieto myšlienky, a teda pýtať sa: „Ako prebiehal November 89 v Trnave? Vyhralo v Novembri naozaj dobro nad zlom?“ Hľadať odpovede na tieto otázky budú archivár – historik a priami aktéri novembrových udalostí. Moderuje Mario Nicolini.

organizátor: Štátny archív v Trnave