fbpx

Noc filozofie 2020

19. novembra 2020
— Online

Druhý ročník filozofického stretnutia pri príležitosti svetového dňa filozofie UNESCO bude online.

Čím žili filozofi pred storočím? Prečo dnes čítať ich texty? Čo nám ich filozofia ešte vždy môže odhaliť?

Program:
18:00 h.
Od Husserla k Heideggerovi
Jana Tomašovičová, Jaroslava Vydrová a Michal Lipták
19:30 h.
Ludwig Wittgenstein a my
Lucia Berdisová, Reginald Slavkovský a Tomáš Čana

Podujatie organizuje časopis Ostium v spolupráci s katedrami filozofie Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.