fbpx

Otvorene o kultúre 2026

28. septembra 2020
— Hlavná sála

Diskutujte o najväčšom kultúrnom projekte Trnavy.

Je tu moment, na ktorý sme čakali 13 rokov. Trnava kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a je to obrovská príležitosť pre mesto aj celý región. Titul EHMK okrem prestíže prináša do mesta významné investície do kultúrnej infraštruktúry a rozvoja kreatívneho priemyslu.

Máte nápady ku kultúre?
Podeľte sa
Angažovanosť verejnosti je pre kandidačný projekt veľmi dôležitá, preto vás srdečne pozývame na dynamickú diskusiu OTVORENE O KULTÚRE. Pomôžte nám pomenovať silné aj slabé stránky kultúrneho života v Trnave, vaše očakávania, potreby a nápady na kultúrny život v meste. Buďte otvorení.

Diskusia je pre širokú verejnosť. Predstavíme vám zákulisie príprav trnavskej kandidatúry, hlavné idey a ciele projektu, aj trnavský core tím Trnava 2026. Po krátkom úvode sa začne živá diskusia pod taktovkou združenia PDCS, ktoré bude na diskusii v úlohe nestranného facilitátora, aby sme získali relevantný výstup pre kandidačný projekt Trnavy.

REZERVUJTE SI MIESTO
Kapacita diskusie je vzhľadom na protipandemické opatrenia limitovaná, preto sa čím skôr zaregistrujte cez tento formulár a počkajte na potvrdzujúci email.
https://lnk.sk/gdny

Už teraz sa na vás veľmi tešíme.
Tím TRNAVA 2026
trnava2026.sk