Peter Katina – Respirations / b minor

  • 7. december 2019
  • — 19:00 — Hlavná sála
  • Vstupné:
  • — predpredaj: 5 €
  • — na mieste: 8 €
Predaj vstupeniek: online nákup

Respirations predstavuje koncertný projekt akordeonistu Petra Katinu.

Prináša nové slovenské i svetové diela pre sólový akordeón, ktoré vznikli v rokoch 2018 – 2019 a ktorých vznik Katina inicioval. Respirations prezentuje využitie nových, avantgardných techník hry na akordeóne, zameranie na osobité zvukové prvky nástroja, rozšírenie výrazových možností akordeónu a odzrkadľuje najaktuálnejšie kompozičné trendy.

Peter Katina je slovenský akordeonista, ktorý sa venuje predovšetkým súčasnej hudbe. Hru na akordeóne študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v Dánsku na Carl Nielsen Academy of Music v Odense. Viedol majstrovské kurzy akordeónovej hry na Royal Academy of Music v Londýne a prednášal na Akadémii Franza Liszta v Budapešti. Premiérovo uviedol niekoľko desiatok nových kompozícií pre sólový akordeón.

Program koncertu:
Jiří Lukeš: Jáchymov
Anton Steinecker: Metamorphosis
Michał Janocha: Gently flowing
Jozef Kolkovič: Sonata (Destination Euphoria)
Wolfgang Delnui: Inslicht
Roman Zabelov: Chorál
Jevgenij Iršai: Looking at old photographs
Shai Cohen: Ancient Scripts II. pre akordeón a elektroniku