fbpx

Petra Fornayová: Všetko, čo mám rada

17. mája 2019
— Hlavná sála

Sólový projekt choreografky a tanečníčky Petry Fornayovej je kombináciou divadla, tanca a dokumentárneho filmu o subjektívnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja – sústrediť sa na to, čo máme radi.

Predpredaj na MaxiTicket.sk.

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života a smerujúci k takému funkčnému modelu, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života. (časť Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001)

Ak sú problémy, musím sa zamerať na to, čo mám rada. Alebo na väčšie problémy – najlepšie zásadné a reálne.

Výsledok: zistenie, ako je mi vlastne dobre.

koncept, réžia, interpretácia: Petra Fornayová
dramaturgia, výber hudby: Peter Šulej
video: Adam Hanuljak
vizuálny dizajn: Ján Ptačin
dĺžka predstavenia: 45 min

Predstavenie podporil Nadačný fond Telekom / Nadácia Intenda a MK SR.

Petra Fornayová absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského a tanca na VŠMU. Venuje sa súčasnému tancu a prepájaniu rôznych javiskových žánrov. Pôsobila v Nemecku, Holandsku a Francúzsku. Predstavenia, na ktorých sa podieľala, boli uvedené na festivaloch Festival d´Otoño (Madrid), MediaWave (Györ) či Tanec Praha. Účinkuje v predstaveniach divadla SkRAT, pôsobí ako dramaturgička, pedagogička a publicistka. Organizuje Nu dance fest.

Realizáciu predstavenia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu Malý Berlín 2019.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk, Mesto Trnava, MY Trnavské noviny, Trnavské rádio.

Zľavnené vstupenky platia len s príslušným preukazom potvrdzujúcim nárok na zľavu – teda s platným ISIC-om či s občianskym preukazom.