fbpx

Politický fašizmus a jeho vzostupy a pády

7. novembra 2016
— Berliner DKP

Pozývame vás na diskusiu organizovanú v spolupráci s Filozofickou fakultou UCM v Trnave v rámci Týždňa vedy a techniky.

Vstupom strany Kotleba-ĽSNS sa na pôdu parlamentu opäť vrátili predstavitelia politické extrémizmu. Vďaka sociálnym médiám vstávajú z hrobov zombie šíriace idey fašizmu, nacizmu a kondenzovanú nenávisť. Je možné, že sme sa z histórie nepoučili? Je možné, že po porážke diktatúry proletariátu demokracia opäť podľahne rastúcej popularite fašizmu. V čom tkvejú vzostupy a pády fašizmu? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime priniesť v diskusii v pondelok večer.

Diskusiu povedie Jozef Lenč, jeho hosťami budú historik Peter Sokolovič a politológ Tomáš Zálešak.

Jozef Lenč / je slovenský politológ a vysokoškolský pedagóg. V súčastnosti vyučuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pravidelne komentuje dianie na Blízkom východe v slovenských médiách. Je spoluautorom publikácie Mladí migranti v slovenskej spoločnosti a autorom knihy Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán.

Peter Sokolovič / Patrí do mladšej generácie historikov, člen Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií a prodekan Filozofickej fakulty UCM. Odborne sa venuje obdobiu druhej svetovej vojny, vzniku a činnosti Hlinkovej gardy v rokoch 1938 – 1945, o čom napísal aj rozsiahlu monografiu. Tá sa pokladá zásadnú, keďže syntetizuje najmä archívne poznatky o rôznych súvislostiach činnosti mocenského straníckeho nástroja vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany počas celej existencie prvej Slovenskej republiky.

Tomáš Zálešak / Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a University of Oxford sa venoval pôvodu a podstate totalitarizmu. Výsledky výskumu publikoval v monografii Diablova práca (Kalligram, 2005). Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), ako poradca predsedu NR SR pre zahraničie. Venuje sa témam medzinárodnej politiky a bezpečnosti, revolúcií, totalitarizmu, vojny, politickej a morálnej filozofii. V roku 2014 vydal monografiu Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od r. 2003.