fbpx

Rozprávkový fotogram

26. marca 2023
— Hlavná sála

Pozývame deti, aby spolu s nami zistili, ako sa robia fotografie bez fotoaparátu! Na marcovej tvorivej dielni sa naučíme robiť fotogram.

FOTOGRAM je umelecká fototechnika, pri ktorej sa tvorí tieňový obraz bez fotoaparátu osvetlením predmetu ležiaceho priamo na fotocitlivej vrstve. Fotografie vznikajú v tme, no pomôžeme si červeným svetlom.

Ako bude workshop prebiehať?

  • Vysvetlíme si, ako vzniká fotogram a ako prebieha tvorivý proces.
  • Vymyslíme si vlastnú fantastickú rozprávkovú krajinu a vytvoríme svoju vlastnú fotografiu.
  • Pri tvorbe tohto tieňového obrazu si z predmetov a materiálov vytvoríme na svetlocitlivom papieri kompozície, ktoré položíme pod zväčšovací prístroj. Tento „zväčšovák“ osvieti vytvorený obraz, ktorý následne vložíme do nádobiek s vývojkou a ustaľovačom.

kapacita: 15 detí
vek: od 7 rokov
registrácia: workshop(zavináč)malyberlin.sk
poznámka: deti by mali byť vhodne oblečené, môžu sa zašpiniť

Pri práci budú lektorky manévrovať s vývojkou a ustaľovačom (chemikálie potrebné na vyvolanie fotografií). Deťom bude k nim prístup zamedzený.

LEKTORKY

Lívia Martvoňová | vizuálna umelkyňa
aktuálne ukončuje magisterské štúdium v ateliéri Intermédia na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Jej tvorba väčšinou pozostáva z práce s vlastným telom. Výslednou formou sú prevažne videoinštalácie, v ktorých pracuje s materiálmi, ako látky, laná, stavebný materiál, zrkadlá, nábytok a prírodniny. Venuje sa sociálnym a spoločenským témam. Pri procese tvorby skúma vzťahy materiálov, ich pôvod, vlastnosti a následne ich používa vo svojich dielach.

Michaela Holota Lehoczká | výtvarná pedagogička
Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia stážovala v Malom Berlíne, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie. Je grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster.