fbpx

Sci-fi demokracia: Vláda idiotov či vláda nadľudí

10. decembra 2019
— Hlavná sála

Čaká nás vláda idiotov alebo geneticky vytvorených nadľudí? Prekrásny nový svet či dezilúzia z dystopie?

Demokracia – vláda ľudu, s ľudom a pre ľud. Jedna z kľúčových charakteristík demokracie z 19. storočia, ktorá výrazne ovplyvnila aj pozitívne vnímanie demokracie v súčasnosti. Systému vlády, ktorý v najväčšej možnej miere garantuje dodržiavanie ľudských a občianskych práv a spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov.

Podľa Fukuyamu, mala demokracia definitívne ovládnuť svet – byť jediným, racionálnym politických usporiadaním budúcnosti. Aká však bude budúcnosť? Budúcnosť ľudstva a budúcnosť demokracie.

organizuje: Filozofická fakulta UCM v Trnave

Diskusia o témach budúcnosti sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.