fbpx

Slzy Janka Borodáča: Pop Animal

22. mája 2023
— Hlavná sála
Vstupné:
— predpredaj: 7 €
— v deň podujatia: 10 €
— študenti, seniori, ZŤP: 5 €
Online predaj: MaxiTicket.sk

Pozývame Vás na divadelné predstavenie Pop Animal, štúdiu o hraniciach medzi človekom a zvieraťom.

Stanfordský väzenský experiment, najznámejší psychologický experiment 20. storočia, skúmal situačný tlak, ktorý pôsobí na človeka pod vplyvom autority, moci či systému. Môže ktokoľvek z nás vykonať akýkoľvek čin, aj ten najpríšernejší, ak sa ocitne v zlej situácii? Začneme svoju situáciu zneužívať, ak na to máme príležitosť?

V súčasnosti sa relevancia výsledkov experimentu napáda a objavuje sa otázka akejsi pop-psychológie, ktorá podprahovo určuje modely správania človeka. Nakoľko spomínaný experiment pomenúva banalitu zla a kde, naopak, odhaľuje banalitu hrdinstva?

Libreto: Júlia Rázusová a kol.
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Réžia: Júlia Rázusová
Scéna: Diana Strauszová
Kostýmy: Lena Luga
Hudba: Martin Husovský, Lucia Chuťková, Michal Paľko, Martin Rázus ml., Stroon,

Slzy Janka Borodáča
je nezávislé divadelné zoskupenie pôsobiace v Prešove. Názov zoskupenia s menom zakladateľa slovenského profesionálneho divadla má provokovať dialóg medzi tradíciou a progresom súčasného svetového a slovenského divadla. Ich snahou je vytvárať priestor pre divadelnú tvorbu na východe Slovenska s cieľom decentralizácie umenia v krajine. Vo svojej tvorbe sa venujú témam nacionalizmu, radikalizmu, populizmu, eticko-morálnych dilem, manipulácie a situačného tlaku. Okrem divadelnej tvorby skúmajú progresívne herecké techniky prostredníctvom zverejňovania blogov a organizovania hereckých workshopov.