fbpx

Stratené v preklade: čo vieme o ukrajinskej literatúre?

4. októbra 2022
— Online
Vstupné:
— zdarma

Napriek spoločnej hranici s Ukrajinou vieme o jej kultúre stále málo. Najmä o literatúre a jazyku. Na tejto online besede sa naši hostia pokúsia odpovedať na otázku, prečo sa to stalo. Spolu sa zamyslíme, ako aktuálnu situáciu ovplyvnila história a politika. Zistíme, aké miesto má ukrajinská literatúra v európskom kontexte a čo môže dnes priniesť slovenským čitateľom.

Bohdana Neborak je ukrajinská novinárka, redaktorka The Ukrainians Media, kultúrna manažérka a odborníčka v oblasti vydávania kníh. Bola vedúcou úseku prekladovej literatúry Ukrainian Book Institute. Za prvý rok existencie programu na jej čele vzniklo a vyšlo 53 prekladov v 24 krajinách sveta.

Propaguje čítanie, prednáša o ukrajinskej literatúre a autorskom práve a nahráva podcasty o literatúre.V roku 2020 sa za svoju úspešnú prácu v oblasti kultúrneho manažmentu stala laureátkou Ukraine’s Top 30 Under 30 od Kyiv Post. V roku 2021 sa dostala do výberu najinovatívnejších mladých novinárov.

Moderuje Michal Hvorecký.

Незважаючи на спільний кордон з Україною, ми все ще мало знаємо про її культуру. Зокрема, літературу та мову. На цій онлайн-бесіді наші гості спробують відповісти на запитання: чому так сталося. Разом поміркуємо, який вплив на це мала історія та політика. З’ясуємо, яке місце української літератури в європейському контексті та що вона може принести словацьким читачам і читачкам сьогодні.

Богдана Неборак — українська журналістка, редакторка The Ukrainians Media, культурна менеджерка, експертка у сфері книговидання. Була керівницею сектору перекладної літератури Українського інституту книги. За перший рік існування очолюваної нею програми були створені 53 переклади, що вийшли друком у 24 країнах світу.
Богдана займається популяризацією читання, проводить лекції з української літератури та авторського права, записує подкасти про літературу.

У 2020 році за успішну роботу в культурному менеджменті стала лауреаткою «Ukraine’s Top 30 Under 30» від видання «Kyiv Post». У 2021 році увійшла в рейтинг найінноваційніших молодих журналістів.

Модерує Міхал Гворецький.

International Visegrand Fund: logo_transparent

The event is a part of the project Integration of young Ukrainian refugees into the local community in Trnava. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.