fbpx

Teória vs. prax: Načo je nám krása?

4. marca 2020
— Hlavná sála

V diskusnom formáte Teória vs. prax otvárame otázky súčasného umenia s ľuďmi, ktorí ho tvoria, hodnotia a sú jeho kritikmi.

Hľadaním odpovedí na otázky vás prevedie Zuzana Miklánková. Jej hosťami budú Ester Šabíková a Michal Lipták. Ak by ste sa počas 18. alebo 19. storočia požiadali vzdelaného človeka, aby jedným slovom popísal, čo je cieľom poézie, literatúry alebo výtvarného umenia, určite by odpovedal – „krása“. Ak by ste vo vyzvedaní pokračovali a opýtali sa, aký má krása zmysel, pravdepodobne by ste sa dozvedeli, že krása je hodnota, svojím spôsobom rovnako dôležitá a vznešená ako pravda alebo dobro.

Neskôr na prelome storočí v období rastúceho modernizmu krásu z tohto pomyselného trónu cností niekto zosadil. Umenie sa začalo zameriavať na rozrieštenie, vyvrátenie a porušovanie morálnych zásad. A nakoniec to nebola krása, ale originalita, ktorá sa stala oceňovanou kvalitou.

Stratili sme preto cit pre krásu? Je krása stále dôležitou hodnotou?
Kam sa stratilo harmonické umenie oslavujúce život a prečo ho nahradili často šokujúce a nepochopiteľné umelecké diela?

Ester Šabíková je študentkou Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvovala stáž na Ecole Nationale Superièure de la photographie vo Francuzsom Arles. Vystavuje doma aj v zahraničí. V roku 2017 sa s cyklom Metamorphosis of beauty stala finalistkou súťaže Slovak Press Photo. Vo svojej tvorbe sa venuje prírode, jej procesuálnosti, svetlu a času, práci s nájdenými prírodnými materiálmi a priestorovej inštalácii.

Michal Lipták študoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal doktorát v odbore systematickej filozofie. Je autorom viacerých publikácií v odborných aj popularizačných časopisoch. Vo filozofickej oblasti sa venuje fenomenológii, teórii umenia a politickej filozofii; zaujíma sa o avantgardnú hudbu. V roku 2013 mu vyšla kniha Možnosti umeleckej kritiky (2013). V súčasnosti pracuje ako právnik.