fbpx

Trnavskí typografi

18. februára 2020
— Čepan Gallery

Výstava sa zameriava na obdobie 30. – 40. rokov 20. storočia, ktoré sa vyznačovalo pokrokovou, modernou typografiou.

Predstaví práce typografov, ktorí sú verejnosti takmer úplne neznámymi. Na výstave nájdete reprodukcie knižných obalov, dobových časopisov s dôrazom na časopis Slovenský typograf a autorov spätých s Trnavou – Juraja Stanka a Michala Štetinu.

Okrem ich tvorby predstavíme aj práce reklamnej agentúry Redopa, ktorá je považovaná za predchodkyňu prvej reklamnej kancelárie na Slovensku. Jej vedúcim grafikom bol Zdeněk Rossmann, ktorý svojou tvorbou – či už praktickou, alebo teoretickou – ovplyvnil celý rad umelcov. Redopa zamestnávala talentovaných typografov, spolupracovali s ňou žiaci i absolventi bratislavskej ŠUR (1928 – 1939), jednej z najdôležitejších škôl architektúry, dizajnu a umenia 20. storočia v Európe.

Okrem Redopy a ŠUR boli dôležitou platformou rozširovania myšlienok a zároveň novej estetiky dobové časopisy. Modernou typografiou sa okrem iných vyznačoval práve Slovenský typograf, ktorého redaktorom bol Juraj Stanko či katolícke časopisy Rozvoj a Svoradov, ktoré upravoval Vladimír Bahna.

vernisáž:
18. február (utorok) o 18.00 h.

kurátorka:
Soňa Jakubove

trvanie výstavy:
18. 02. 2020 – 26. 04. 2020

Za pomoc a zapožičanie diel srdečne ďakujeme:
p. prof. Ľubomír Longauer, Slovenské múzeum dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Spolok svätého Vojtecha