fbpx

Tvorivé zdroje performera

9. septembra 2019 — 13. septembra 2019
— Hlavná sála

Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach. Intenzívny seminár s Andrejom Kalinkom a Milanom Kozánkom.

Cieľom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, v ktorej jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovanie toho, kto je to nový (dnešný) interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel.

Zameriame sa na potenciál tvorivého zdroja perfomera v procese tvorby. Jednou z úloh workshopu bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú performerom otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie, zvuku tela, hudobného nástroja, textu, tvorby výtvarného objektu.

Ako sa oslobodiť od predpokladov a predpokladaných vlastných limitov? Akú úlohu v tom procese zohráva technika herecká, pohybová, hlasová? Ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby pre tvorivý proces neboli obmedzením, ale pomáhali perfomerom rozvíjať svoje danosti? To je niekoľko tém, ktorými sa budeme na workshope venovať.

Denný priebeh workshopu
Workshop bude rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch (hudobnom, tektonickom), s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov (socha, predmet, rekvizita) v komplementárnom umení. Dôležité v tejto fáze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.

Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využiť poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

Prihlášky posielajte na adresu milan(zavináč)c-lap.art.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované v rámci projektu Malý Berlín 2019, ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava.