fbpx

Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti

10. júna 2019
— Malá sála

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum MNO a OS) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Národný projekt implementuje Ministerstvo vnútra SR v rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Národný projekt vznikol v nadväznosti na Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (PDF, 438 kB) do roku 2020, v rámci ktorej vláda SR schválila akčný plán na roky 2017 – 2018, pričom jednou z jeho nosných tém je Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti prostredníctvom:

  • výskumu v oblasti socio – ekonomického prínosu neziskového sektora a
  • výskumu stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Prihlasovací formulár je dostupný tu.