fbpx
Michaela H. Lehoczká

Michaela Lehoczká

Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia u nás stážovala, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie, napríklad aj letné tábory. Je našou grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster.