fbpx

Roman Gajdoš

Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Od roku 2015 je dramaturgom cyklu prednášok Raster, na ktorých sa spolu s hosťami venuje rôznym témam v súčasnom umení. Vyučuje na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TRUNI. Pôsobí aj ako kurátor a teoretik umenia, pričom je sám aj aktívnym výtvarníkom – maliarom, ktorý vystavuje najmä v domácom a českom prostredí.