fbpx

Rezidencia pre architekta na Slovensku

Open call pre architektov, urbanistov a výskumníkov.
Deadline: 3. september 2023

Zaujíma vás urbanizmus malých miest, ekológia alebo vylúčené komunity?

Kultúrne centrum Malý Berlín a Mesto Trnava hľadajú slovenského alebo zahraničného architekta, urbanistu a výskumníka. Vybraný uchádzač dostane možnosť spracovať vybranú tému, spoznať miestny kontext a navrhnúť riešenie v priamej spolupráci s hlavným architektom mesta Trnava a jeho odborom. Na konci rezidencie kandidát predstaví svoje nápady a prácu verejnosti.

Kandidáti si môžu vybrať z týchto dvoch tém:
 1. Vylúčené komunity – riešenie bývania pre rómsku menšinu
 2. Živé mesto – prispôsobenie socialistických sídlisk klimatickým zmenám

Vybraný kandidát bude pracovať v teoretických a/alebo praktických disciplínach. Rezidencia je najvhodnejšia pre uchádzačov s jasným zameraním a/alebo prístupom, ktorí dokážu pracovať samostatne.

Krátky popis tém

1. Vylúčené komunity
Trnava je jedno z miest na Slovensku, ktoré má na svojich okrajoch segregovanú rómsku komunitu. Oblasť, kde žije väčšina Rómov, sa nachádza v priemyselnej zóne na Coburgovej ulici. Obyvatelia trpia rôznymi formami sociálneho a priestorového vylúčenia s výskytom sociálno-patologických javov. Aj keď sa za posledných 30 rokov zvažovalo viacero iných možností bývania v iných častiach mesta, tieto nemusia priniesť kvalitatívne lepšie riešenie. Úlohou je preto riešiť tieto početné formy segregácie a exklúzie prostredníctvom mestských foriem, ktoré zvýšia kvalitu života rómskych obyvateľov a ich udržateľnú integráciu do života mesta Trnava.

2. Živé mesto
Je súčasťou väčšej kultúrno-umelecko-výskumnej iniciatívy Malého Berlína, v rámci ktorej sa snažíme pozerať na rôzne aspekty bývania v našom meste – architektonické, kultúrne, sociálne, ekologické. V rámci tejto rezidencie hľadáme nápady, ako prispôsobiť socialistické sídliská postavené prevažne v 70. a 80. rokoch súčasným klimatickým zmenám.

Trvanie rezidencie:

Október – december 2023 (3 mesiace)

Koho hľadáme?

Otvorená výzva je zameraná na architektov, urbanistov a výskumníkov z rôznych prostredí, vzdelania, skúseností a ašpirácií. Predchádzajúce skúsenosti s medzinárodnými projektmi nie sú nutné, ale môžu byť výhodou.

Výber kandidáta bude založený na skúsenostiach, zámere a relevantnosti minulých a/alebo súčasných projektov v portfóliu. Dôležitou súčasťou konečného rozhodnutia bude záujem o vybranú tému v lokálnom kontexte.

Kritériá pre výber uchádzača:
 • vhodné pre tých, ktorí už majú skúsenosti alebo sa len zaujímajú o témy tejto výzvy;
 • hľadáme architekta/-tku, urbanistu/-tku a výskumníka/-čku (vrátane študentov a študentiek);
 • uchádzač musí plynule hovoriť anglicky alebo slovensky;
 • predchádzajúce skúsenosti s medzinárodnými projektmi nie sú potrebné, ale môžu byť výhodou
Čo ponúka rezidencia?
 • štipendium 1000 € mesačne (3000 € spolu),
 • náhradu cestovných výdavkov do výšky 500 €,
 • ubytovanie počas pobytu,
 • možnosti networkingu s miestnou scénou,
 • možnosť prezentovať svoju prácu, záujmy, aktivity a nápady verejnosti,
 • plný prístup k odborom mestského úradu, najmä Odbor územného rozvoja a koncepcií.
Očakávané výstupy z rezidencie:
 • aktívna účasť,
 • reporting na týždennej báze,
 • verejná prezentáciu svojej práce a aktivít.
Prihlášky je možné zasielať do 3. 9. 2023 (vrátane).

Text formulára je pre medzinárodný charakter výzvy v angličtine.


Rezidenciu podporilo Mesto Trnava:


Mesto Trnava

Trnava je jedno z najstarších a najvýznamnejších miest na Slovensku. Je sídlom Trnavského okresu a Trnavského samosprávneho kraja. S počtom obyvateľov 65 000 je siedmym najväčším mestom Slovenska.

Nachádza sa na okraji Západoslovenskej nížiny len 50 km od Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Celková rozloha mesta je 71,5 km2. Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný koridor spájajúci západ a východ krajiny. Vzdialenosť do významného európskeho mesta Viedne je 95 km.

Zdroj: www.trnava.sk