fbpx

Rezidencie určené umelcom z Bieloruska

Open call pre trojmesačnú rezidenciu určený umelcom, ktorí pôsobia ako pochádzajú z Bieloruska.
Deadline: 19. apríl 2024
Výsledky: 27. apríl 2024

Pershykrok.by, Malý Berlín a KAIR Košice Artist in Residence vyhlasujú otvorenú výzvu na trojmesačné rezidenčné pobyty pre umelcov, ktorí žijú alebo pochádzajú z Bieloruska.

Obdobie trojmesačných pobytov:

máj – júl 2024 / Malý Berlín, Trnava
júl – september 2024 / KAIR, Košice

Cenzúra ako realita

Pozvánka pre bieloruských umelcov, aby sa zamysleli nad tým, ako cenzúra ovplyvňuje život, spoločnosť a vedomie jednotlivca. Hlavnou úlohou je nielen identifikovať a diskutovať o problémoch spojených s obmedzovaním slobody slova a prejavu, ale aj nájsť spôsoby, ako tieto problémy prekonať, a hľadať podporu a oporu v súčasnej situácii.

Cenzúra sa dotýka mnohých oblastí života, od politiky a sociálnych hnutí až po umenie a osobné vyjadrovanie. Počas rezidencie účastníkom navrhujeme, aby skúmali rôzne formy a dôsledky cenzúry, ako aj spôsoby, akými ľudia nachádzajú spôsoby, ako vyjadriť svoje myšlienky a presvedčenie napriek obmedzeniam.

Cieľom projektu je počas trojmesačného pobytu poskytnúť bieloruským umelcom príležitosť na slobodné umelecké a kritické vyjadrenie, udržiavať kontakt so svetom a spojiť ich s novým publikom a miestnou umeleckou scénou. Tieto rezidencie by mali byť priestorom, kde sú umelcom v takejto nestabilnej dobe poskytnuté priaznivé podmienky (ubytovanie, ateliér a honoráre).

Všeobecné podmienky:

Profesionáli s trvalou praxou v súčasnom výtvarnom umení alebo v príbuzných oblastiach.
Vekové obmedzenie nie je stanovené.

O HOSTITEĽSKÝCH INŠTITÚCIÁCH

A. Kultúrne centrum Malý Berlín

Malý Berlín je nezávislé kultúrne centrum v historickom centre Trnavy. Má dva priestory na podujatia, v ktorých sa každoročne uskutoční viac ako 300 kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Je členom siete Trans Europe Halles, v rámci ktorej sme spustili platformu Easthub – v rámci nej sa aktívne snažíme rozvíjať kultúrnu spoluprácu medzi postkomunistickými krajinami. Naše medzinárodné projekty sa zaoberajú aj témami, ako sú kultúrne dedičstvo, inovácie, modernizmus a klimatické zmeny.

Rezidencia v Malom Berlíne je vhodná pre umelcov so zameraním na výtvarné umenie, veľkoplošné diela (konceptuálne umenie, sochárstvo, maľba). Ponúka ubytovanie s ateliérom, technickú a výrobnú podporu, potrebný materiál, malú galériu a možnosť žiť a pracovať v rámci živej umeleckej scény a komunity.

Webová stránka: malyberlin.sk
FB: https://www.facebook.com/MalyBerlin
IG: https://www.facebook.com/MalyBerlin

B. KAIR Košice Artist in Residence

Košice Artist in Residence je medzinárodný rezidenčný program určený pre umelcov z celého sveta a všetkých umeleckých disciplín a prejavov. KAIR sa výrazne zameriava na vytváranie medzinárodnej spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými umelcami a umeleckými organizáciami. Od roku 2011 majú umelci možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí výnimočného kultúrneho prostredia Košíc, realizovať umelecké projekty, spolupracovať s agilnou miestnou umeleckou scénou a prezentovať sa miestnej verejnosti. V posledných rokoch sa rezidenčný program zameriava na prepájanie jednotlivcov a zdieľanie zodpovednosti so svetom počas spoločnej globálnej krízy (environmentálnej, politickej, ekonomickej, sociálnej atď.). Cieľom programu je analyzovať súčasnú situáciu a kriticky sa pozrieť na jej dôsledky a blízku i vzdialenú budúcnosť. V roku 2024 sa program zameriava na starostlivosť a skúma, ako sa uskutočňuje, vyjadruje a inštitucionalizuje v rôznych kontextoch. Zahŕňa širokú škálu formálnych a neformálnych postupov, ktoré podporujú holistickú perspektívu a prispievajú k blahu a podpore jednotlivcov, komunít a životného prostredia.

Rezidenčný program poskytuje útulný dvojizbový byt, dva samostatné ateliéry s rozlohou približne 20 m2 vhodné pre vizuálnych alebo interdisciplinárnych umelcov, ktoré sú prepojené so Šopa Gallery, kde sa bude odohrávať väčšina rezidenčných aktivít. Rezidencia ponúka produkčnú podporu, potrebný materiál na tvorbu a prepojenie na miestnu umeleckú scénu

Webová stránka: kair.sk
FB: https://www.facebook.com/KosiceArtistInResidence
IG: https://www.instagram.com/kair.residency/


O BIELORUSKOM PARTNEROVI

pershykrok.by – nezávislá kultúrna a vzdelávacia platforma v Bielorusku (pershykrok.by), založená v roku 2018 ako sieť miestnych umeleckých aktérov pre štúdium a prax nových médií.

Both residencies offer:

 • ubytovanie zdarma,
 • štúdio na prácu,
 • honorár pre účastníkov 500 € mesačne,
 • materiálové náklady do 200 €,
 • kurátorskú, produkčnú a PR podporu,
 • prepojenie s miestnou kultúrnou scénou.

OČAKÁVANIA OD ÚČASTNÍKOV:

KAIR:

 • účasť na podujatí Meet & Greet s cieľom nadviazať kontakt s miestnym publikom,
 • jedna individuálna prezentácia, prednáška alebo workshop počas pobytu,
 • záverečná verejná prezentácia výsledku (umelecké dielo, esej atď.) na konci rezidenčného pobytu.

Malý Berlín:

 • jedna prezentácia pre miestne umelecké publikum,
 • záverečná verejná prezentácia práce a aktivít (prednáška, workshop, umelecká beseda, výstava atď.) na konci rezidencie,
 • týždenný reporting.

Prihláška musí obsahovať tri dokumenty v angličtine a vo formáte PDF:

 • CV,
 • portfólio, z ktorého sú jasné záujmy a témy výskumu uchádzača (max. 10 strán),
 • motivačný list (opíšte svoju motiváciu a dôvody, prečo sa chcete zúčastniť na pobyte, prípadne aj návrhy projektov alebo tém, ktorým sa chcete venovať).

AK SA CHCETE PRIHLÁSIŤ, VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Výberová komisia: zástupcovia Malého Berlína (Michal Klembara, Soňa Jakubove),
KAIR (Petra Housková, Tatiana Takáčová, Monika Pádejová),
pershykrok.by (Hanna Palei)

KONTAKTY:

Malý Berlín:
Soňa Jakubove / sona.jakubove@publikum.sk
KAIR:
Petra Housková / petra.houskova@kair.sk

Uzávierka prihlášok: 19. apríl 2024
Výsledky otvorenej výzvy: 27. apríl 2024