fbpx

Olga Bekenshtein

*1987, Ukrajina
kultúrna manažérka
dátum rezidencie: jún – december 2022
obekenshtein.wixsite.com/portfolio

Posledných deväť rokov pracuje ako kultúrna manažérka predovšetkým v oblasti hudby. Špecializuje sa na medzisektorové, súčasné a experimentálne festivaly. Založila festival Am I Jazz? a stála pri otvorení kultúrneho centra v Kyjive – Closer a jeho festivalov Strichka a Brave! Factory. Študovala na Univerzite v New Orleans, USA a právo na National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kijiv, Ukrajina.  


Cieľ rezidencie: 

Počas pobytu predovšetkým pracovala na výskume a následnom publikovaní článku o ukrajinskej nezávislej kultúrnej scéne a o tom ako hudba odráža a definuje politiku, sociálnu a ekologickú spravodlivosť. Spoločne s Malý Berlínom a Nádvorím zorganizovala koncert jedného z najúspešnejších ukrajinských jazzových hudobníkov – Dennis Adu Quintet.

Čo ti rezidencia dala a prečo by si ju odporučila ostatným? 

„Rezidencia mi poskytla bezpečný priestor, kde som mohla psychicky a fyzicky naďalej pokračovať vo svojej práci. Poskytla mi možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach v Trnave a Bratislave, zorganizovať dva festivaly a pracovať na svojom výskume. Okrem toho mi polročný pobyt na Slovensku umožnil spoznať nových umelcov a nadviazať nové kontakty, čo bola cenná a obohacujúca skúsenosť. Tento pobyt vrelo odporúčam každému, kto hľadá podporné a pokojné prostredie na prácu na svojich umeleckých projektoch a rozšírenie svojich sietí kontaktov v tejto oblasti.“