fbpx
Tomáš Danielis (rezidencia) ©Petra K. Adamková

Tomáš Danielis: Spoločnosť potrebuje empatiu bez kompromisov

V Malom Berlíne sa v utorok 7. novembra uskutoční premiéra tanečného predstavenia, ktorého dramaturgom a hlavných choreografom je známy tanečník Tomáš Danielis. Jeho dielo Faidrós je ambiciózne: formuje svoj vlastný spoločenský mikrokozmos a chce s ním túrovať v zahraničí.

Tomáš Danielis sa do Trnavy pracovne vracia po viac ako roku a pol. Vo februári 2022 strávil dva týždne počas programovej prestávky na rezidencii v hlavnej sále kultúrneho centra Malý Berlín, kde pracoval na svojom predchádzajúcom predstavení. Už vtedy staval základy pre svoj dlhodobejší projekt, ktorý nazval Radical Empathy.

Prichádza so súčasným tancom, ktorý pracuje s abstraktným vyjadrovaním, a ten má v slovenskom prostredí najsilnejšie vybudované zázemie a publikum v Bratislave. No Tomáš si myslí, že uvádzať – a teda aj premiérovať – tanečné predstavenia treba aj v iných mestách. Tie majú oproti Bratislave špecifickú kultúrnu scénu, v niečom isto tradičnejšiu.

Tomáš tvrdí, že v takejto symbolickej konfrontácii sa na jednej strane „obrusujú estetiky“, ale nachádzame v nej aj vzájomné porozumenie – jeho slovami, „jednoduchú ľudskosť“. To je presne to, čo v predstavení Faidrós Tomáš Danielis hľadá skrz portrét troch žien. Alebo je to skôr portrét jednej ženy v troch?

Nuž, Tomášova tanečná jednoaktovka rozhodne neprinesie jednoduché posolstvo či jasne čitateľný príbeh. To sa vo formáte, ktorý si zvolil, ani nedá. Predstavenie má čosi menej ako hodinu a tvorivo pracuje asociáciami. Skladá mozaiku života a spoločnosti, na ktorú sa divák pozerá cez svoje spomienky a skúsenosti.

Aké témy vo Faidrós teda nájdete vy? Možno aj rozdelenie rôl žien a mužov v kultúre aj vo svete. Túto hru s divákom Tomáš aj vedome priznáva a počas predstavenia si posvietia nielen na tanečnice, ale aj na ich mužských „asistentov“ – samotného Tomáša, ktorý sa bude venovať technickým záležitostiam, osvetľovača Juraja Čecha a dramaturga Marka Godoviča.

Faidrós je predstavením, ktoré sa nebude snažiť zatajiť svoju produkčnú stránku. Interpretáciu postavenia mužov na jednej a žien na druhej strane, ponecháva Danielis na každého z nás. Feminizmus či napätie medzi ženským a mužským je vedľajšou, no (spoločensky) významnou rovinou predstavenia skupiny, ktoré v preklade nesie pomenovanie „Radikálna empatia“.

Vo svetle reflektorov však budú v prvom rade tri tanečníčky, ktoré sa v procese takmer dvojmesačného skúšania stali aj spoluautorkami, choreografkami, interpretkami svojich vlastných biografických portrétov. Pri tvorivom procese sa snažili nájsť akýsi bod zlomu, v ktorom sa v človeku a v spoločnosti radikálne menia nálady.

Tomáš ich teda nabádal, aby divákom ukázali nielen to pekné, ale aj svoje tienisté stránky. Spoločne tak spoločne vyskladali naozaj pestrú paletu vlastností, citov a emócií. Tie odrážajú nielen spoločnosť ako celok, ale aj ich vlastné kultúrne zázemie a odlišné temperamenty, ktoré si každá z nich priniesla zo svojej domoviny.

Medzinárodné tanečné obsadenie vzniklo vďaka castingovým výzvam, ktoré Tomáš robil v Bratislave a vo Viedni. V predstavení preto uvidíte belgickú tanečnicu s francúzskym pôvodom Agathe Tarillon, Talianku Flaviu Dule, ktorá pochádza z Albánska, a Nemku Meggie Blankschyn.

Natíska sa, prirodzene, otázka, prečo v Tomášovom tanečnom predstavení nefigurujú Slovenky. Odpoveď je jednoduchá – tie sú buď zaneprázdnené vlastnými projektami, alebo pôsobia v zahraničí. A tam mieri aj Faidrós.

Bez ohľadu na hranice chce presadzovať svoju radikálnu empatiu: nezaťaženú predpojatosťou či pretvárkami. Nesie svedectvo tak univerzálne a ľudské, že si hrdo prisvojilo grécky názov, a tým aj inšpiráciu nadčasovým Platónovým dielom, jedným zo základných kameňov antickej kultúry.

Rozhovor s Tomášom Danielisom viedla Soňa Mikulášová. Text spracovala Petra K. Adamková.


Kde sa koná:
Malý Berlín, Hlavná sála

Dátum a čas:
7. 11. 2023, 19.00 h