fbpx

Čo nám prinieslo Tbilisi a čím nás inšpirovalo?

Aj tento rok sme sa zúčastnili na dvoch stretnutiach siete Trans Europe Halles. Po jarnej konferencii, ktorá je viac otvorená účastníkom mimo siete, bol jesenný Camp Meeting s poradovým číslom #96 venovaný téme Reboot (v preklade reštart). Prvý októbrový týždeň sme strávili v spoločnosti kultúrnych manažérov z celej Európy a pestrej miestnej komunity združenej okolo multifunkčného kultúrneho centra Fabrika v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi, kde sa stretnutie konalo. Aj tentoraz sme sa zamerali na rozvíjanie spoluprác, rozhovory o spoločných témach a budovanie nových kontaktov.

„Program zastrešila organizácia Fabrika – ფაბრიკა. Čakali nás štyri dni plné programu – prednášok, workshopov, no predovšetkým rozhovorov s kultúrnymi manažérmi a manažérkami,” začína svoje rozprávanie Soňa Jakubove, zástupkyňa riaditeľa v Malom Berlíne. Dopĺňa ju produkčná Anna Siedykh: „Fabrika je priestorom, v ktorom sa za sovietskych čas nachádzala fabrika výroby nití. Dnes je z nej živý priestor spájajúci mladých ľudí, aby zlepšovali mesto a slobodne tvorili kultúrne projekty.“

Sovietska Fabrika – slobodná súčasnosť

Téma slobody sa už dlhšie ako podtext nesie na stretnutiach Trans Europe Halles a inak tomu nebolo ani teraz. „Mali sme možnosť lepšie spoznať lokálnu umeleckú scénu, ale aj históriu a kontexty, v ktorých v Gruzínsku pôsobí a tvorí. Celým stretnutím sa niesli silné témy neslobody, vplyv režimov a boja za slobodu (nielen) v týchto neľahkých časoch,“ rozvíja Soňa Jakubove.

Pre našu kolegyňu Annu Siedykh, ktorá pochádza z Ukrajiny, bol program v Tbilisi obzvlášť blízky a vysoko aktuálny. Jedným z najsilnejších bodov programu podľa nej bola prednáška Reboot Colonial Heritage: A Cross-Cultural Conversation. Venovala sa sovietskej minulosti, s ktorou sa gruzínska spoločnosť vyrovnáva dodnes, a o úlohe kultúry pri práci s postkoloniálnym dedičstvom.

S rovnakým nadšením si na prednášku spomína aj naša dobrovoľníčka Vika Sheuka z Bieloruska: „Stretnutie mi otvorilo oči vo viacerých smeroch týkajúcich sa ,dekolonizácie‘ kultúrneho dedičstva, nielen prostredníctvom umenia.“ Vika navštívila aj stretnutie projektu Art as tool for social change / Untitled Tbilisi, ktorý už poznala pred príchodom do Gruzínska: „Bolo pre mňa veľmi prínosné rozprávať sa osobne so zakladateľom projektu o tom, ako môže byť umenie katalyzátorom pozitívnych zmien aj v tak zložitom sociálnom prostredí a politickom systéme ako má Gruzínsko. Hľadali sme tiež paralely so slovenským prostredím a Bieloruskom, odkiaľ pochádzam. Na tomto stretnutí som zažila pre mňa osobne výbornú diskusiu o kultúrnych priestoroch fungujúcich v modernej postsovietskej realite,“ rozrozprávala sa Vika.

Inšpirácia a spolupráca

Na stretnutiach siete sa dlhodobo venujeme rozvoju vzťahov a projektov orientovaných na spoločné historické (postkomunistické) dedičstvo. „Na v poradí už 96. stretnutí siete Trans Europe Halles bolo cítiť silné postavenie Slovenska, stretli sa tu odborníci z niekoľkých slovenských centier. Naše kultúrne centrum Malý Berlín vedie TEH Easthub, ktorého stretnutie bolo súčasťou programu. Išlo o stretnutie členov kultúrnych centier a organizácií zo strednej a východnej Európy,“ vysvetľuje Soňa Jakubove.

Stretnutie osobne pripravoval aj riaditeľ Malého Berlína Michal Klembara, ktorý založenie TEH Easthubu inicioval. „Zamerali sme sa najmä na témy dôležité pre členov z krajín Kaukazu. Naštartovali sme aj proces prípravy nových spoločných projektov pre nasledujúce roky,“ priblížil ciele októbrového stretnutia.

Michal Klembara aj Soňa Jakubove sa zhodli v tom, že sa im mimoriadne páčil aj networkingový‎ program zameraný na gruzínsku scénu. „Bolo to veľmi dobre pripravené a dalo sa tak naraz spoznať veľa projektov a ľudí,“ zhodnotil Michal. Soňa dodáva, že ju na networkingu potešilo množstvo materiálov, no najdôležitejšie sú vždy osobné rozhovory: „Stretnutia ako toto prinášajú možnosti medzinárodných spoluprác, kde sa stretnú ľudia s podobnými záujmami, problémami, ale aj historickými kontextami a vďaka tomu vzniká možnosť spoločných potenciálnych projektov.“

Stretnutia siete Trans Europe Halles, ktoré putujú po rôznych krajinách a hostia ich členovia siete, sú naozaj v‎ýbornou príležitosťou zistiť, aké témy máme naprieč Európou spoločné. Je to aj šanca nechať sa inšpirovať kultúrnymi praktikami prizvaných umelcov a kultúrnych manažérov. To, ako ju Camp Meeting ovplyvnil, prezradila napríklad Anka Siedykh: „Počas tejto cesty som prišla na veľa nápadov – ako zlepšiť program v našom kultúrnom centre a s akými témami by som chcela pracovať najbližšie. Najdôležitejším prínosom je uvedomovanie si, že by sme mali viac pracovať s témami minulosti a identity, ktoré nás viac uzemnia a vytvoria priestor pre uvedomelú a pokojnejšiu budúcnosť.

O budúcom rozvoji Malého Berlína a našej pozície v sieti pri príprave na stretnutia Trans Europe Halles azda najviac rozmýšľa náš riaditeľ Michal Klembara, ktorý sa zúčastnil viacerých pracovných stretnutí k projektom, na ktorých už spolupracujeme s TEH-om, no venoval sa napríklad aj príprave prihlášky pre nový network grant siete Trans Europe Halles.

Michal je v sieti výrazne aktívny už roky, a tak sa nakoniec mohol po návrate z Tbilisi pochváliť aj veľkým úspechom: „V posledný deň stretnutia prebehlo valné zhromaždenie siete, na ktorom som bol na dva roky zvolený do správnej rady Trans Europe Halles.“ Michal bude teda spolu s ďalšími siedmimi členmi rady pracovať na ďalšom smerovaní, nastavovaní vnútorných procesov a prioritách siete v najbližších rokoch.

Výpravu Malého Berlína podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.