fbpx

Raster: Kartotéka

8. marca 2022
— Online

Pod hlavičkou RASTER uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia. Pozvanie do Rastra tentoraz prijala Ida Muráňová.

Motivuje umenie k autonómnemu učeniu a tvorbe? Ako diela rozvíjať a čím sa inšpirovať? Aké podoby môže mať zapojenie umenia do procesu učenia mimo prostredie galérie?

Umenie nemusí byť odtrhnuté od reality všedného dňa, môže sa odohrávať v rámci každodenných činností a je možné ho s deťmi rozvíjať doma i vo výuke z dostupných materiálov. Prednáška predstaví vybrané metodické materiály a impulzy k tvorivej činnosti, inšpirované umeleckými dielami zo zbierok Národní galerie Praha, ktoré vznikali v čase opakovaných uzavretí kultúrnych inštitúcií a škôl.

Ida Muráňová (*1992, Žilina)
V súčasnej dobe pôsobí ako edukátorka v oddelení Rozvoj publika Národní galerie Praha a v rámci svojej vzdelávacej činnosti sa zameriava predovšetkým na sprostredkovanie zbierky moderného a súčasného umenia žiakom 2. stupňa základnej školy, študentom strednej školy a pedagógom. Vytvára a realizuje programy pre školy, Herne pre najmenších, tvorivé dielne pre mladých, semináre pre pedagógov, interaktívne Studia a workshopy pre širokú verejnosť, viazané na stále expozície a krátkodobé výstavy. Je spoluautorkou publikácií (nielen) pre deti z knižnej edície Obrazy do kapsy, venované tvorbe Mikuláša Medka a Toyen. Študovala animáciu výtvarného umenia a pedagogiku výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Prax v obore galerijnej pedagogiky získala v Galérii Jána Koniarka v Trnave a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Podujatie vysielame online na Facebooku Malého Berlína.