fbpx

Aké záhady riešia slovenskí archeológovia v Egypte?

10. októbra 2019
— Hlavná sála

Je vôbec možné v Egypte spraviť ešte nejaký objav? Túto otázku dostávajú egyptológovia nepretržite.

Odpoveďou je, že napriek stovkám fascinujúcich objavov existuje v prípade tejto záhadnej civilizácie stále viac otázok ako odpovedí. Zaviate pieskom či nílskym bahnom sú neskutočné poklady. Tieto poklady však nemajú vždy podobu nevykradnutej hrobky plnej zlata… Sú nimi aj tie najjednoduchšie predmety z bežného života, črepy, zvyšky domov či hrobov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť nespočetné odveké záhady.

Tak je tomu aj v prípade Tell el-Retábí, miesta, ktoré skúmajú egyptológovia a archeológovia zo Slovenska už viac ako desať rokov. Toto staroveké sídlo a vojenská pevnosť vo východnej nílskej delte bolo svedkom turbulentných období staroegyptských dejín, politických prevratov, vojenských výprav či migrácií obyvateľstva. Aké objavy tu archeológovia uskutočnili a v čo dúfajú, že v budúcnosti odhalia? V prednáške sa dozviete nielen tieto odpovede ale aj to ako vyzeral život na tomto mieste v minulosti či ako vyzerá život archeológa pri jeho výskume dnes.

Dr. phil. Veronika Dubcová

Vyštudovala klasickú archeológiu na Trnavskej univerzite v Trnave a ďalej pokračovala v štúdiu egyptológie a orientalistiky na Viedenskej univerzite, ktoré ukončila získaním titulu Dr. Phil. Ako pedagogička pôsobí na svojej trnavskej alma matera. Zameriava sa na Egeiskú dobu bronzovú, medzikultúrné kontakty vo východnom Stredomorí v dobe bronzovej a dejiny a archeológiu starovekého Egypta.

Okrem pedagodickej činnosti aktuálne dokončuje doktorskú dizertáciu na Viedenskej univerzite (Foreign motifs in the Minoan and Mycenaean religious iconography and their meaning, veduci: Fritz Blakolmer).

Prednášku organizuje Nadácia Aigyptos.