fbpx

Pozývame vás na prednášku venovanú právnym a aplikačným otázkam spojeným s elektronizáciou výkonu povolania.

Jednou z tém bude aj postup podania daňového priznania – a netreba sa báť, že by ste to po prednáške do konca marca nestihli.

V prvej časti prednášajúci zopakuje základné teoretické východiská elektronickej komunikácie so štátom na platforme ÚPVS (www.slovensko.sk).

Druhá časť bude venovaná praktickým ukážkam používania elektronickej schránky a praktickej ukážke inštalácie potrebného software a čítačiek, praktickej ukážke jednotlivých podaní/úkonov (upomínacie konanie, RPVS, návrh na vykonanie exekúcie, vytvorenie dokumentu ako výsledku zaručenej konverzie a pod.). Záver bude určený diskusii a vymieňaniu si praktických skúseností.

Ján Kutan je partner a advokát v advokátskej kancelárii KUTAN & PARTNERS s. r. o. so sídlom v Bratislave. Advokátom je od roku 2008. Vyštudoval vysokú školu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má 37 rokov.

Od roku 2015 sa venuje problematike informatizácie a elektronickej komunikácie. Od roku 2016 sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti (napríklad na Úrade Geodézie, kartografie a katastra SR, Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, študentom Právnickej fakulty UK v Bratislave a advokátom po celom Slovensku v rámci regiónov, ale najmä v Bratislave.

Od júna 2017 je členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, kde popri iných úlohách a oblastiach má ako predseda pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie na starosti aj túto oblasť.