fbpx

Artist Talk: Borek Brindák

20. septembra 2021
— Hlavná sála

Začiatkom septembra sme v Čepan Gallery otvorili výstavu mladého košického sochára – Boreka Brindáka.

V Malom Berlíne sa zúčastnil dvojmesačnej rezidencie, ktorej výstupom je výstava Vektory Rozhodnutí, ktorú si môžete pozrieť do 7. novembra.

Okrem toho sme si pre vás pripravili podujatie, na ktorom predstaví svoju tvorbu a porozpráva o konkrétnych dielach. Večerom, ktorého súčasťou bude aj komentovaná prehliadka výstavy, vás bude sprevádzať jej kurátor Adam Korcsmáros.

Borek Brindák (1995)
pochádza z Košíc. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri ASK3D. V septembri začína magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa niekoľkých kolektívnych výstav, medzi nimi napríklad Artrooms Moravany 2 (Kaštieľ Moravany, 2020), Intervencie do času (Múzeum Bojnice, 2019) a „skafander” (Spišské múzeum, 2018). Zameriava sa na sochárske objekty a inštalácie. Vo svojej tvorbe reflektuje najmä aktuálne spoločenské problémy a jeho diela sú často interaktívne.

Podujatie prebehne v COVID režime OTP, a teda vstup bude za dodržania všetky epidemilogických opatrení povolený návštevníkom, ktorí sú očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-u.

Organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín
Prevádzku galérie podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj.