fbpx

Druhá prednáška zameraná na industriál Trnavy nás prenesie do obdobia pred koncom prvej svetovej vojny, keď vznikal jeden z najvýznamnejších závodov v Trnave. Vojvoda Filip Coburg tu zakladá oceliarsky podnik, ktorý výrazne obohatí štruktúru mesta nielen pracovnými príležitosťami, ale aj mnohými ďalšími aspektmi.

Jednak rozvojom osobitej závodnej architektúry (alebo ešte lepšie – architektúr) v jednotlivých obdobiach existencie, ale aj dopadom na život mesta z pohľadu jeho technického vybavenia: vzniká parná elektráreň, ktorá je samostatnou kapitolou v dejinách modernizujúceho sa mesta. V neposlednom rade je to aj jeho významný dopad na spoločenský život, ktorý sa prejavil v špecifickej identite mesta v oblasti športu. Okolo niekdajších Coburgových závodov totiž vznikli základy pre dnešný známy trnavský futbalový tím.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nadácie Eset.
Mediálni partneri: Trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk a mesto Trnava.

© foto Miro Beňák