fbpx

Divadlo Na Peróne: Na Stáž!

10. novembra 2021
— Hlavná sála

Autorská inscenácia o nich, o vás a o nás. O hľadaní rozdielov medzi ľuďmi. O tolerancii a neznášanlivosti. O tom, kto je naozaj zodpovedný za naše problémy. A o tom, ako ich (ne)vieme spoločne riešiť. MY, VY, ONI.

Inscenácia hovorí o extrémizme, o klasickej slovenskej rodine, ktorá medzi seba pod prísľubom zárobku z grantu EU „prijme“ stážistku. Namiesto toho, aby sa v novovzniknutej situácii vzťahy v rodine zlepšovali, dochádza k ešte väčšiemu napätiu a prehlbovaniu stereotypov.

autori textu: Na Peróne
dramaturgia: Miroslav Dacho
réžia: Júlia Rázusová a kolektív Na Peróne
scénografia: Ján Ptačin
hudba: Miroslav Tóth
hrajú: Peter Kočiš, Zuzana Psotková, Jana Wernerová, Michaela Domovcová a.h., Jakub Muranský a.h.
dĺžka predstavenia: 50 min.

Na Peróne
je profesionálnym nezávislým divadlom, ktoré v Košiciach kontinuálne pôsobí a tvorí od roku 2005. Tvorí ho kolektív hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorivý tím sa pri každej inscenácii mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor či pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom – divák si nikdy nie je istý, či je divákom alebo hercom.

Podujatie prebehne v COVID režime ZAOČKOVANÍ, a teda vstup bude za dodržania všetkých epidemiologických opatrení povolený návštevníkom, ktorí sú plne očkovaní.

V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych podujatí.