fbpx

Entrotopia 2.0 / komentovaná prehliadka

27. februára 2020
— Synagóga

V rámci umeleckej výstavy Entrotopia sa budete môcť zúčastniť na komentovanej prehliadke za účasti kurátorky Dominiky Chrzanovej.

Priblíži vám kontext tohto medzinárodného projektu a tvorbu a diela fínskych umelcov. Komentovaná sa prehliadka začne o 17:00 v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej 2 v Trnave.

Entrotopia je medzinárodný umelecký výmenný projekt medzi Helsinskou asociáciou umelcov (HTS) a občianskym združením Publikum.sk z Trnavy. Číslo 2.0 označuje poradie výstavy v rámci projektu, ktorý sa začal v Helsinkách a v auguste 2019 predstavil tvorbu šestice súčasných slovenských umelcov.

Aktuálna výstava prezentuje tvorbu šiestich umelcov, ktorí sú členmi HTS – asociácie umelcov. Ide o mladšiu a tiež strednú generáciu výtvarníkov, ktorí sa programovo venujú rozličným témam, no rámcovo zapadajú do kategórie umelcov s fokusom na percepciu priestoru a času.

Názov výstavy sa zároveň premieta do leitmotívu výstavného projektu. Spája v sebe zdanlivo tri odlišné slovné pojmy. Utópia ako predstava dokonalého usporiadania spoločnosti, v ktorej by sme chceli žiť, dystopia, čiže jej presný opak a smerovanie k zániku a napokon entropia, fyzikálna veličina, ktorá súvisí primárne so zákonom termodynamiky, no rovnako sa ňou „meria“ neusporiadanosť či náhodnosť systému vo vesmíre. Zjednodušene povedané, v projekte ide o transformovanie našich najhlbších dokonalých predstáv do fyzickej podoby a nachádzanie útechy v chaose a globálnom dystopickom stave spoločnosti, ktorému v súčasnosti čelíme.

Zoznam vystavujúcich umelcov:

  • Laura Beloff (*1964)
  • Teemu Korpela (*1980)
  • Pia Männikko (*1971)
  • Mari Mäkiö (*1982)
  • Ville Mäkikoskela (*1975)
  • Jukka Virkunen (*1986)

Kurátorka:
Dominika Chrzanová

Co-kurátor:
Ville Laaksonen

Trvanie výstavy:
7. 2. – 29. 3. 2020

Miesto:
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Halenárska 2, Trnava

Spoluorganizátorom výstavy je Galéria Jána Koniarka v Trnave / Jan Koniarek Gallery in Trnava .