fbpx

Ilustrácia hravo

22. novembra 2021
— Hlavná sála

Zaujímaš sa o ilustráciu? Chceš vedieť ako vzniká? Tak príď na workshop pod vedením ilustrátorky Petry Lukovicsovej.

Workshop je určený dospelým, rodinám s deťmi a študentom.

Tvorba ilustrácie sa môže javiť ako namáhavý a zdĺhavý proces. Na začiatku je nápad a tvorba niekoľkých konceptov. Nasleduje výber najlepších skíc, výber farebnosti a pretavenie skice do výsledného diela – ilustrácie. Ale neboj sa náš workshop bude zábavný a tvorivý. Papieriky s textom ti budú slúžiť ako pomocný materiál pre tvorbu príbehu. Ten sa naučíš veľmi rýchlo a pohotovo ilustrovať a to iba za pomoci fixiek a farbičiek.

Príď sa naučiť ako zjednodušiť text a podporiť v čitateľovi stotožniť sa s postavami. Nemusíš ani ovládať dokonale kresbu, neváhaj sa zúčastniť a Petra ťa naučí viac.

Petra Lukovicsová
je slovenská ilustrátorka. Zameriava sa na detskú ilustráciu do časopisov a kníh, no vo voľnej tvorbe sa neobmedzuje. Nerada (sa) opakuje a rada skúša a hľadá nové techniky a štýly. Najviac ju inšpirujú vlastné deti, ktoré tiež vedie ku kreativite.

Podujatie prebehne v COVID režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ, a teda vstup bude za dodržania všetkých epidemiologických opatrení povolený návštevníkom, ktorí sú plne očkovaní.

V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych podujatí.