fbpx

Prednáška architekta Pavla Ďurka vás oboznámi aj s tým, prečo Trnávka už netečie v pôvodnej polohe cez mesto, aká bola funkcia mestského rybníka či aký vplyv na polohu mesta Trnava má geologická skladba územia.

Trnava vznikla na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku pri riečke Trnávka. Prečo Trnava vznikla práve na tomto mieste a prečo po stáročia pre rozvoj postačovalo územie medzi hradbami?

Pavel Ďurko
študoval na Fakulte architektúry, na katedre tvorby a ochrany v pamiatkovom prostredí na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po štúdiách pracoval na množstve architektonických diel prevažne v pamiatkovom prostredí a v oblasti bytovej výstavby. V rokoch 2001 – 2008 pracoval pre mesto Trnava ako architekt pre oblasť Mestskej pamiatkovej rezervácie a ochrane kultúrnych pamiatok. Momentálne pôsobí v Ateliéri DV.

Podujatie prebehne online na Facebooku Malého Berlína.