fbpx

Komentovaná prechádzka: Trnavské sochyzmy

12. apríla 2022
— Čepan Gallery

Tento mesiac sme otvorili výstavu TRNAVSKÉ SOCHYZMY. Prostredníctvom fotografií sôch vo verejnom priestore približuje kontexty ich vzniku a snaží sa previesť diváka mestom s pohľadom aký nepozná.

Pripravili sme pre vás komentovanú prechádzku centrom mesta, ktorú povedie kurátor Adrián Kobetič.

Stretneme sa pred galériou, kde vám kurátor predstaví koncept a to, ako výstava vznikala. Potom sa spoločne vydáme na menšiu prechádzku centrom mesta so zastávkami pri vybraných sochách. Sústrediť sa budeme na štyri vývojové situácie a obdobia od toho medzivojnového, prednormalizačného, ponormalizačného až po nežnú revolúciu.

  • Prehliadka je zdarma
  • Trvanie výstavy: 11. 3. 2022 – 30. 4. 2022
  • Adresa: Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava

Mgr. Adrián Kobetič (*1995)
študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín.