fbpx

Archív návratov | Nơi trở về

6. júla 2021
— Čepan Gallery

Tento mesiac sme otvorili slovensko-vietnamskú výstavu Archív návratov | Nơi trở về. Pripravili sme pre vás komentovanú prehliadku za účasti autorky Kvet Nguyen a kurátora Adriána Kobetiča.

Spoločne vám porozprávajú viac o vystavených dielach, o téme výstavy, ale aj o pozadí ako výstava vznikala. Dozviete sa viac aj o ústrednej téme, ktorou je otázka identity, príchod autorkiných rodičov z Vietnamu na Slovensko.

Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi)
sa narodila v roku 1995 vietnamským migrantom na Slovensku. V roku 2021 absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií pod vedením Jany Hojstričovej. Počas štúdia sa zúčastnila pobytu na Koninklijke Academie van beeldende Kunsten v Haagu. Medzi kľúčové témy jej práce patrí otázka identity v súvislosti s postkolonializmom a migráciou.

Adrián Kobetič
kurátor, historik umenia, mestský kurátor Trnavy. Absolvoval štúdium Dejín a teórie umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberá sa umením vrcholného a neskorého stredoveku na našom území a tiež umením od 2. polovice 20. storočia po súčasnosť. V rámci toho pripravil niekoľko výstavných projektov, najmä ako kurátor Nitrianskej galérie, kde pôsobil v rokoch 2019 a 2020. Okrem spomínaných oblastí sa širšie zaoberá umením a architektúrou Trnavy.

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.