fbpx

Kukadlo: Rasizmus v Hollywoode

23. novembra 2015
— Berliner DKP

Ako celá americká spoločnosť, aj Hollywood prechádzal dlhým vývojom v prijímaní a zobrazovaní rasových menšín. Továreň na sny rozhodne nebola vždy miestom, kde sa sny mohli splniť každému bez ohľadu na pôvod a farbu pleti. Najlepšie filmové ukážky z histórie rasovej nerovnosti a stereotypov vyberajú a prezentujú Domino Hlubina a Juraj Kovalčík.

Podujatie je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme s finančnou podporou Nadácie Eset.